Jump to content
Baku365.com
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Evol

+Member
 • Content Count

  9,720
 • Joined

 • Days Won

  20

Evol last won the day on September 15

Evol had the most liked content!

Community Reputation

27,064 Excellent

About Evol

 • Rank
  V.I.P.

Personal Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

2,225 profile views
 1. Бушидо сейчас на правой стороне от машины есть кустик, через него найдет где это место. Адамын бунлар кими арвады олмасын. Любой агадждан, дагдан тепеден билечек киши хардады((
 2. Представляю за больше месяца бунун майкасындан не ий гялир)) Яхшы башламышды в начале, потом гатыглады) Бир дене блогерлерин арасында киши варса ода Шевченкоду. Гардашды)
 3. Хараны ачырам онун мордасыны горурем. Хеч эвдекилерин сифетини о гедер гормурем чем бу Подоляканын. Вирус вахты ,Комаровскийди индидя бу.
 4. Бириде демеди ай киши сянин тик токда не аззарын галыб) всем спасибо)
 5. Билирем беле суаллар вермек олмаз. Амма урейим партдыйыр. Тик Токда видео гордум бизим есгерлеримиз кабаб биширирлер ве дейирлер Шушанын алынмасыны гейд эдирик. Гормусуз сиздя? Догруду?
 6. Хардан чыхыр бу экспертлер? Гурбан оларам форумдакы экспертлеримизе. Харопун двигателинден тутмуш 100км месафейе не гедер бензин яндырыр хамысыны билирлер. Байрактарын оптикасы нече зумду, Канаданын хансы ширкети адыны яздылар, нечейе оптовой алыблар, джаным сяня не десин хансы бомбаны галдырыр, сехер Ф-16 сокуб йыгдылар, хеч америкада бу теййарени дюзелден бунлар гедер билмир. Валлахи шахиди олдум. Адамы яндыран одур ки, бу гедер специалист бош бошуна форумда язырлар, ала йыг бунлары хамысыны бир йере бир дене дрон йыгсынлар, мян хеле истребителден данышмырам. Она буна довлетимиз
 7. Это через прогу?))блин честно утанырдым сорушам о йолуг агаджла нече билдиз хансы кендди? Даже у собственного брата стеснялся спросить)))
 8. Подоляка беля гялди, Арестович беля гетди. Бурда отуран юзерлер тепенин устюндеки йолуг агаджла билирлер хансы кендди.
 9. Скандинавия миротворецлери бир агыздан дедилер на нашем "Сян Аллах бизи гаймыйун бу сохбетивизе. Хата адамларсуз"
 10. Бунлар ингилис дилиндя 6 саат данышырлар? Мян темиз ингилис дилини биле-биле 15 дегигеден чох даныша билмирем. Йорулурам
 11. Про тебя совсем забыл(( все еще думаю ты здесь в Баку
 12. Зялзяля олуб Туркийеде( @Heydar Ali @Glock @Ergenekon Ребята беспокоюсь. Все хорошо?
 13. Йоооо. Фачебока сян бахырсан, эрмени форумларына Юкико, Гянджя зонасынын метерорологиясына Злаш. Карта ишлериня А_12. Мина ишлериня Адина. Миллиирух йуксеклийинин галдырылмасы Бушидо. Мяндя галмышам орталыгда бир поха дерман дейилем(((
 14. Фачебокун бандан чыхан кими бу меселени хелл эля. Бу иши анчаг сяня хеваля этмек олар.
×
×
 • Create New...