Jump to content
B∀ku365.com
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

"Феномен" госкомпаний в Азербайджане


Tehnokrat

Recommended Posts

Как я часто вынужден повторяться, почти в конце первой четверти 21-го века, то есть эры прорывных технологий Илона Маска и Ричарда Бренсона и бурного развития всеобщей цифровизации, робототехники, биотехнологий и других передовых достижений продвинутого человечества, в Азербайджане пышным цветом расцвёл такой анахронизм и совершенно гнилая отрыжка Совка как госкомпании, которых у нас, как говорится, куда не кинь, всюду клин - монстр ГосНефтеКомпания, АзерИшыг, АзерСу, АзАл, АзЖелДор и пр. и пр. (даже теплоснабжение и лифты).
На эту тему довольно много пишут наши журналисты. Сегодняшним "героем" является госкомпания АзАвтоДорСтрой:

 

Avtomobil yollarına sərf edilən milyardlar - Uzun, incə(?!) bir yol...(II YAZI)

Tarix: Bu gün, 00:25 

Neft gəlirlərinin sürətli axını başlanandan indiyədək Azərbaycanda ən çox vəsait sərf olunan infrastruktur sahələrindən biri, bəlkə də birincisi avtomobil yollarının tikintisi və təmiridir. 2005-ci ildən indiyədək ölkədə yeni avtomobil yollarının tikintisi, mövcud yolların yenidənqurulması və təmirinə on milyardlarla manat dövlət və kredit vəsaitləri yatırılıb.

Bu vəsaitlərin xərclənməsi xeyli müddət Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi altında həyata keçirilib. 2015-ci ilin dekabrında prezidentin sərəncamı ilə “Azəryolservis” ASC bu nazirliyin tərkibindən çıxarılaraq müstəqil fəaliyyətə başlayıb. 2017-ci ildə isə daha geniş səlahiyyətlər alaraq publik hüquqi şəxsə çevrilib. Nizamnaməsində əksini tapan bu səlahiyyətlərə əsasən agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun, yol təsərrüfatı üçün zəruri olan xammalın və materialların istehsalını və satışını həyata keçirmək, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində və alternativi olan digər avtomobil yollarında ödənişli avtomagistralların, körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının təşkili və istismarı ilə bağlı təkliflər vermək; avtomobil yollarının, habelə körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının layihələndirilməsi, tikilməsi, idarə olunması, saxlanılması, qorunması, cari, orta və əsaslı təmiri, yenidən qurulması işlərinin yerinə yetirilməsi üçün lisenziya tələb olunduqda, həmin işləri lisenziya alınmadan yerinə yetirmək; Azərbaycan Respublikasında və xarici dövlətlərdə avtomobil yollarının, habelə körpülərin və digər yol qurğularının tikintisi və yenidən qurulması ilə əlaqədar layihələrin həyata keçirilməsi üçün layihəçi və podratçı təşkilatların seçilməsi məqsədi ilə keçirilən tenderlərdə (müsabiqələrdə) müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq iştirak etmək hüququ da verilir.
Bundan əlavə, agentlik avtomobil yollarının, habelə körpülərin və digər yol qurğularının tikintisi, bərpası, təmiri və yenidən qurulması ilə əlaqədar layihələrin həyata keçirilməsi zamanı texniki və müəllif nəzarətini həyata keçirir; körpülərin və digər yol qurğularının texniki sınağını keçirir, avtomobil yollarının, körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının texniki pasportunu tərtib edir.
Nəhayət, yeni quruma sahibkarlıqla məşğul olmaq hüququ verildiyinə görə onun maliyyələşmə mənbələrinin sayı da artırılıb. Belə ki, nizamnaməsinə görə, agentliyin əmlakı təsisçi tərəfindən ödənilən nizamnamə fondundan, təsisçi tərəfindən ona verilmiş digər əmlakdan, həmçinin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan edilməyən digər vəsaitlərdən formalaşır.
Ölkənin yol təsərrüfatına aid olan bütün yerli subyektlər Agentliyin tabeliyinə verilib. Hər biri ayrıca hüquqi şəxs olan bu subyektlərin (cəmi 103 ədəd) nizamnamə kapitalının həcmi 713 milyon 105 min 315,00 manat təşkil edir. 2017-ci ildə isə nizamnamə kapitalının həcmi 644 milyon 987 min 156,00 manat olub.

Hesablama Palatası xəbərdarlıq edib ki...
AAYDA-nın Avtomobil Yolları Məqsədli Büdcə Fondu vəsaitlərinə “isti” münasibəti Hesablama Palatasının da diqqətindən yayınmayıb. Belə ki, Palata 2019-cu il üzrə büdcə layihəsinə dair rəyində bu Fondun vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində effektiv nəzarətin yaradılması zərurətini qeyd edib.
Rəydə qeyd edilir ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri yol vergisi, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi, idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər, idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu, Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu və nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu (eləcə də yalnız 2017-ci il üzrə iriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilən inzibati cərimələr) kimi müstəqil mədaxil mənbələrindən başqa dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsaitlər hesabına da formalaşır: “Əlavə mənbə olaraq mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan həmin vəsaitin məbləği 2016-cı il üzrə 26 milyon 300,0 min manat və 2017-ci il üzrə 103 milyon 300,0 min manat məbləğində proqnozlaşdırılaraq tam həcmdə icra olunmuş, 2018-ci ilin gözlənilən icrası kimi 160 milyon manat təşkil etmiş, 2019-cu il üzrə isə 88 milyon 200,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsaitin fondun ümumi gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi proqnoz göstəricilərinə əsasən 2016-cı il üzrə 10,1 faiz, 2017-ci il üzrə 34,8 faiz, 2018-ci il üzrə 43,0 faiz və 2019-cu il üzrə 27,4 faiz, icra göstəricilərinə əsasən isə 2016-cı il üzrə 10,0 faiz, 2017-ci il üzrə 32,6 faiz, 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə təxminən 40,0 faiz təşkil etmişdir. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin müqayisəsi müstəqil mədaxil mənbələri üzrə proqnozların artıqlaması ilə yerinə yetirilməsini göstərir. Belə ki, yol vergisi, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi, idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər, idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu, Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu və nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu (eləcə də yalnız 2017-ci il üzrə iriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilən inzibati cərimələr) üzrə ümumi gəlirlərin proqnoza qarşı icrası vəziyyəti 2016-cı ildə 234 milyon 700,0 min manata qarşı 236 milyon 97,5 min manat və ya 100,6 faiz, 2017-ci ildə 193 milyon 700,0 min manata qarşı 213 milyon 156,6 min manat və ya 110,0 faiz, 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə isə 138 mioyon 440,0 min manata qarşı 159 milyon 418,0 min manat və ya 115,2 faiz təşkil etməklə proqnozdan artıq toplanıb. Proqnozdan artıq toplanmış məbləğlər fondun vəsaitinin dövlət büdcəsi tərkibində təsdiq olunmuş xərclər dairəsində sərəncamçısı olan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla təsdiq edilmiş gəlirlər və xərclər smetasında nəzərdə tutulmayan (əvvəlcədən nəzərdə tutulmamış) maliyyə vəsaitinin həcmini göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.4-cü maddəsinə əsasən müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olan məqsədli büdcə fondlarının hesablarında ilin sonuna qalan istifadə olunmamış vəsait növbəti büdcə ilində onların gəlirlərinə daxil edilir, eyni zamanda 5.5-ci maddəsinə əsasən isə məqsədli büdcə fondları müstəqil mədaxil mənbələrinə malik olmayaraq dövlət büdcəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən və yerli büdcələrdən ayırmalar hesabına formalaşdıqda, bu fondlar həmin büdcələrin xərc hissəsində əks etdirilir və onların hesablarında ilin sonuna qalan istifadə olunmamış vəsait müvafiq büdcələrə qaytarılır. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirlərinin hər iki formada (müstəqil mədaxil mənbələri və dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan əlavə vəsaitlər) maliyyələşdirilməsini nəzərə alaraq istifadə olunmamış vəsait qalıqlarının xəzinədarlıq vasitəsilə uçotunun ümumilikdə (vahid qalıq kimi) deyil, ayrı-ayrılıqda aparılması, eyni zamanda müstəqil mədaxil mənbələri üzrə proqnozdan artıq yığılan gəlirlərin hesabına dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərə qənaət olunması mexanizminin yaradılması büdcə intizamının daha da gücləndirilməsi baxımından məqsədəmüvafiq hesab edilir. Nəzərə alınmalıdır ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitlərinin sərəncamçısı olan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi həmin maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi prosesində eyni zamanda həm podratçı, həm də balanssaxlayıcı tərəf kimi çıxış edir. Yəni mövcud yol infrastrukturunun təmiri işlərinin, yeni yolların salınması layihələrinin icrası, eləcə də həmin işlərin uçota alınması (qəbul edilməsi) və saxlanılması eyni hüquqi şəxs (Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi) tərəfindən həyata keçirilir ki, bu da malların təqdim edilməsi (işlərin görülməsi və xidmətlərin yerinə yetirilməsi) prosesində kommersiya fəaliyyətinin əsaslarını təşkil edən və qarşılıqlı nəzarəti təmin edən sifarişçi-icraçı (podratçı) prinsipinin pozulması və gəlirlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvafiq vergilərə (əlavə dəyər vergisinə və mənfəət vergisinə) cəlb olunmaması ilə nəticələnir. Digər tərəfdən, gəlirdən çıxılan xərclərin vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhdudlaşdırılması normalarının gözlənilməməsi maliyyə uçotu intizamının da pozulmasına səbəb ola bilir”.
Göründüyü kimi, Hesablama Palatası Fond vəsaitlərinin xərclənməsində maraqlar toqquşması amilini önə çəkərək, bu sahədə maliyyə intizamının gücləndirilməsini məqsədəuyğun hesab edir.
Onu da qeyd edək ki, bu ilin büdcəsindən Avtomobil Yolları Məqsədli Büdcə Fonduna 322 milyon manat daxil olması nəzərdə tutulur. AAYDA-nın büdcədən alacağı bununla məhdudlaşmır. Belə ki, 2019-cu il büdcəsindən “Digər xərclər”ə 1 milyard 826 milyon 174,9 min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulub ki, bunun da 361 milyon 593,6 min manatı yolların əsaslı təmirinə ayrılıb.
Bunlardan əlavə, nəqliyyat infrastrukturuna 2019-cu ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərc maddəsi üzrə 1 milyard 598,4 milyon manat və xarici kreditlər hesabına 874 milyon manat olmaqla ümumilikdə 2 milyard 472,4 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Bunun mühüm bir hissəsi də AAYDA-ya çatacaq.

Ağlamağa göz istəyən "maliyyə hesabatlılığı"
AAYDA-nın İnternet saytında onun maliyyə hesabatları yerləşdirilib. Hesabatları fiziki şəxs olan müstəqil auditorlar hazırlayıb. Təsəvvür etmək çətindir – illik büdcəsi 1,5 milyard manata yaxın olan, tərkibində 103 çoxmilyonlu büdcəyə malik strukturları fəaliyyət göstərən bir qurumun maliyyə fəaliyyətini 1 nəfər audit edir! Bu auditin nə qədər keyfiyyətli həyata keçirildiyini saytda yerləşdirilən hesabatdan aydın görmək olur: hesabatlar nəinki Agentliyin maliyyə fəaliyyətinə işıq salır, əksinə, ictimai əhəmiyyət kəsb edən, fəaliyyəti qiymətləndirmək üçün zəruri olan məlumatlar mümkün olan qədər gizlədilib.
Qeyd edək ki, AAYDA-nın mühasibat uçotu “Mühasibat uçotu haqqında” qanunda publik hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulan müddəalara uyğun aparılmalıdır. Həmin qanuna əsasən publik hüquqi şəxslər maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib etməlidilər. Qanunda açıq qeyd olunub ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə təsisçiyə təqdim edirlər. Bundan əlavə, “Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin dövlət büdcəsindən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəsait ayrılan publik hüquqi şəxslər (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla) illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər”. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən (bu Qanunun 12-1.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla), habelə nizamnamələrində maliyyə hesabatlarının dərc edilməsi nəzərdə tutulan və bu Qanunun 12-1.7-ci və 12-1.8-ci maddələrində qeyd edilən publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə özlərinin rəsmi internet səhifələrində və ya mətbu orqanda dərc edirlər.
AAYDA-nın Nizamnaməsində qeyd olunur: “Agentlik “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə publik hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir”.
Reallıqda nizamnamənin və qanunun tələblərinə nə qədər əməl olunduğunu Agentliyin saytında açıqlanan hesabatlar əsasında müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Hesablama Palatasının 2018-ci il üzrə büdcənin icrasına dair rəyində publik hüquqi şəxslərlə bağlı xüsusi tövsiyə əksini tapıb. Palata “Dövlət büdcəsindən publik hüquqi şəxslərə vəsaitlərin ayrılması zamanı həmin təşkilatların xüsusi vəsaitlərinin nəzərə alınması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsi, ümumiyyətlə, bu qurumların dövlət sifarişləri əsasında göstərilən xidmətlərə əsaslanan maliyyələşmə mexanizmlərinin hazırlanması, eyni zamanda, publik hüquqi şəxslərin dövlət büdcəsi vəsaitlərindən kənar fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən əldə edilən daxilolmalardan, ianələrdən, qrantlardan və nizamnamələrində müəyyən edilmiş digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərinin artırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi”ni zəruri hesab edir.

Ən böyük yol layihəsi – 10 il əvvəl tikilən yenidən tikilir...
AAYDA-nın hazırda icra etdiyi ən böyük layihələrdən biri Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisini nəzərdə tutur. 2018-ci ilin fevralında Prezidentin sərəncamı ilə bu yolun H.Z.Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 150,0 (yüz əlli) milyon manat ayrılıb.
Agentliyin sədri Saleh Məmmədovun mətbuata verdiyi məlumata görə, dörd cərgəli, birinci dərəcəli geniş yol gələcəkdə ilk ödənişli yol olacaq.
Ötən ilin mayında növbəti sərəncamla Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6–18-ci kilometrlik hissəsinin yenidən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 7,1 milyon (yeddi milyon bir yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.
Ayrılan vəsaitlər hesabına yolun 11-18-ci km-lik hissəsinin təmiri işləri davam edir. AAYDA-nın yaydığı məlumata görə, təmir işləri 18-ci km-dən başlayaraq Bakı şəhəri istiqamətində, daha dəqiqi Xırdalan dairəsinə qədər olan hissəsində aparılır. İşlər tərtib olunmuş qrafikə uyğun hissə-hissə görülür: “Qeyd edək ki, yolun uzun müddət (2008-ci ildən) istismar olunmasına baxmayaraq təmir olunmaması, asfalt-beton örtüyünün intensiv hərəkət nəticəsində və təbii təsirlərdən üst qatının aşınmaya məruz qalması səbəbindən Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 11-18-ci km-lik hissəsinin təmirinə ehtiyac yaranmışdı”.
Hesablama Palatasının 2018-ci ilin büdcəsinin icrasına dair rəyindən aydın olur ki, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna əsasən “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi üzrə İslahatlarla bağlı xərclərin ödənilməsinə 833 milyon 700,0 min manat ayrılması təsdiq edilib. İcra prosesində həmin məbləğ 31000,0 min manat artırılıb, lakin yekunda 825 milyon 858,2 min manat və ya 95,5 faiz icfa olunub. Bu vəsaitin 27,4 faizi – 226 milyon 285,14 min manatı Bakı-Rusiya Federasiyası yolu ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.
Qeyd edək ki, Bakı-Rusiya sərhədi avtomobil yolu 2007-2009-cu illərdə dövlət büdcəsi və xarici kreditlər hesabına yüz milyonlarla manat xərclənərək tikilmişdi....

AFN-in İqtisadiyyat şöbəsi

Edited by Tehnokrat
 • Like 2
 • Excellent 2
Link to comment
Share on other sites

Госкомпании не есть азербайджанский феномен . Не забывайте, что именно госкомпании сделали Великой такую скромную страну , как Южная Корея. Не стоит ругать госкомпании, если качество персонала вокруг не то 😞

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Lochte said:

Не забывайте, что именно госкомпании сделали Великой такую скромную страну , как Южная Корея.

Но там они не были инструментов тупого грабежа госбюджета:

https://kungurov.livejournal.com/230445.html

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, Tehnokrat сказал:

Но там они не были инструментов тупого грабежа госбюджета:

https://kungurov.livejournal.com/230445.html

Неправда, Южную Корею сотрясали коррупционные скандалы, когда пришло время избавляться от госсектора. Но время пришло, когда корейская экономика приблизилась к пику своего развития 🙂

Link to comment
Share on other sites

Министерства в Азербайджане "идут в ногу" с госкомпаниями, т.е. тупо пилят госбюджет на коммерческие проекты, которыми они вообще не должны заниматься - минсельхоз строит коровники, минэкологи - системы капельного орошения, а минэнерго проектирует котельные ...

421839861.jpg
AZ.SPUTNIKNEWS.RU

Министерство экологии и природных ресурсов забило тревогу в связи со стремительным сокращением запасов пресной воды в стране.
logo2twsq_ru.gif
INTERFAX.AZ

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию для разработки проектно-сметной документации по преобразованию существующих...

Минэнерго Азербайджана планирует разработку проектно-сметной документации для создания котельных современного типа

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Tehnokrat сказал:

Министерства в Азербайджане "идут в ногу" с госкомпаниями, т.е. тупо пилят госбюджет на коммерческие проекты, которыми они вообще не должны заниматься - минсельхоз строит коровники, минэкологи - системы капельного орошения, а минэнерго проектирует котельные ...

421839861.jpg
AZ.SPUTNIKNEWS.RU

Министерство экологии и природных ресурсов забило тревогу в связи со стремительным сокращением запасов пресной воды в стране.
logo2twsq_ru.gif
INTERFAX.AZ

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию для разработки проектно-сметной документации по преобразованию существующих...

Минэнерго Азербайджана планирует разработку проектно-сметной документации для создания котельных современного типа

Ржу не могу! Аналогичными проектами занималась и бывшая ABOEMDA, и Азертеплоснабжение - соседнюю пятихтажку даже стали отапливать с помощью модульной котельной, которую смонтировали за неделю (вместе с ремонтом розлива), - работает до сих пор, жильцы не жалуются 🙂

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Lochte said:

Ржу не могу!

Скоро, наверное, минэкономики будет проектировать унитазы ...
Тут плакать надо, а не смеяться ... Всё госуправление работает по принципу банды оргпреступности, мафии ...

Edited by Tehnokrat
 • Like 4
 • Excellent 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Московский нефтегазовый журнал опубликовал скандальную статью как в последние годы ("реформаторские", напомню) флагман нашей экономики - СОКАР, превратился, по сути в финансовую пирамиду по типу МБА времён Джаника:

socar1.png
OILCAPITAL.RU

Корпоративный долг ГНКАР больше, чем весь внешний долг Азербайджана, и, по некоторым данным, сопоставим со стоимостью самой...

 

 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

21 минуту назад, Tehnokrat сказал:

Московский нефтегазовый журнал опубликовал скандальную статью как в последние годы ("реформаторские", напомню) флагман нашей экономики - СОКАР, превратился, по сути в финансовую пирамиду по типу МБА времён Джаника:

socar1.png
OILCAPITAL.RU

Корпоративный долг ГНКАР больше, чем весь внешний долг Азербайджана, и, по некоторым данным, сопоставим со стоимостью самой...

 

Ничего нового в русской "аналитике" нет, если не считать явного заказа в связи со сделкой по Антипинскому НПЗ. Данные о долгах Сокар есть в оценках ее рейтинга мировыми агентствами 🙂 Соаар, конечно, дерьмо, но это наше дерьмо 😞

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Lochte said:

Данные о долгах Сокар есть в оценках ее рейтинга мировыми агентствами

Это только вершина айсберга. Там если только немного копнуть глубже, вылезут вещи похлеще чем в МБА.

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Ещё одна госкомпания вылезла, "как положено" со скандальной историей - впаривала детсаду в глубинке мешок картошки за 35 манат при его рыночной стоимости 5 манат ! Совсем совесть потеряли, на детях наживаются !

093000022006.jpg
WWW.CONTACT.AZ

B своем интервью радио "Азадлыг" 29 августа заведующая детским садом села Мазрали Имишлинского района Мария Лаушова сказала...

Новые заготовки по старым правилам
Экономика 
2019 Сентябрь 30

Вахид Магеррамов

B своем интервью радио "Азадлыг" 29 августа заведующая детским садом села Мазрали Имишлинского района Мария Лаушова сказала, что с нормальным питанием детей имеются проблемы. Так, государство продает им продовольствие дороже, чем оно стоит на Имишлинском базаре: "Надо смотреть на продукты с точки зрения цен на базаре. Лук на базаре стоит 5 манат, я у государства покупаю его по 35 манат. Дети не видят яблок. Писать я боюсь, потому что вновь пришлют фрукты, которые я просто выброшу на улицу, пришлют сморщенные яблоки".

Мария Лаушова говорит, что если бы средства напрямую выдавались детским садам, было бы лучше. B этом случае можно было купить на базаре свежие фрукты и овощи. По ее словам, в нынешней ситуации товар, который посылает Госкомпания аграрной торговли, портится: "Присылают 30 кг перца, я не могу его хранить в течение месяца, поскольку в садиках нет больших холодильников. Два месяца мне привозят муку, на ней написано 1 сорт, но хлеб выпекается черный. Дети, когда крошат его в еду, говорят, что это мясо, приходится убежать их, что это хлеб".

Следует отметить, что радио "Азадлыг" обратилось в Госкомпанию Аграрной Торговли, чтобы там прокомментировали ситуацию. Однако сотрудник, услышав вопрос, направил корреспондента по различным адресам, а затем в течение дня на звонки более не отвечал".

Bыступление Марии Лаушовой по каналу yutub просмотрели тысячи людей, десятки активистов соцсети Фейсбук писали по этому поводу статусы и делились ими. Однако ни правоохранительные органы, ни Госкомпания Аграрной Торговли, ни ОАО "Аграрная заготовка и обеспечение", ни Минсельхоз не прокомментировали данный вопрос. Наоборот, на заведующую детским садом стали оказывать давление, писать статьи угрожающего характера. Цель преследовалась одна скрыть факты коррупции, сбить с толку общественное мнение, отвлечь от основной проблемы. B той статье отмечается: "Надо бы выяснить цели заведующей детским садиком, в каком психологическом состоянии она давала интервью, а также насколько ее утверждения подтверждены и какими документами. Bозможно, что эта заведующая выступала в интересах каких-то групп, озвучивая столь безответственные высказывания. Или же может по какой-то причине сваливает свою вину на других. B любом случае, существует вероятность отстранения от руководства садиком заведующей, незнающий азербайджанского языка. Кто знает, может она кому-то пытается отомстить".

Через неделю после известного выступления заведующая детским садом в селе Мазрали Мария Михайловна (Лаушова М.М) сказала "Кавказинфо", из-за того, что я не могу чисто говорить на азербайджанском языке, ее высказывания были изъяты из контекста и искажены: "Я русскоязычная, не могу хорошо говорить на азербайджанском языке и высказывать свое мнение. Используя этот факт, некоторые представители прессы распространили о моего мнения ложную информацию. У меня не было никакого недовольства и жалобы относительно обеспечения моего садика продовольствием и его качества. Bопрос, которым я была недовольна, касался изменения цены на некоторые товары, поскольку я всегда покупала для садика товары по хорошим и выгодным ценам".

Мария Михайловна добавила, что ее высказывания были представлены как недовольство: "Что касается моего высказывания относительно лука, то это было как бы к слову, мы никогда мешок лука за 35 манат не покупали, всегда покупали за 12 манат. Еще раз отмечу, что я русскоязычная и не владею в совершенстве азербайджанским языком, поэтому и не смогла выразить свои мысли в полной мере, а те, кто использовали эту ситуацию, исказили мои высказывания".

Таким образом, поведавшей правду Марии ханум вынесли строгий выговор и пригрозили увольнением с работы. Новое выступление Марии ханум написали на бумаге и сняли на видео.

А насколько прозрачна деятельность ОАО "Аграрная заготовка и обеспечение" ("Aqrar Tədarük və Təchizat")? Напомню, что 14 декабря 2018 года президент Азербайджана подписал указ о создании ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение". Этим указом было ликвидировано ОАО "Заготовка и обеспечение продовольственных продуктов", а при Минсельхозе было создано ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение", все акции которого принадлежат государству.

ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение", зарегистрированное в октябре 2016 года, стало юридическим преемником ОАО "Заготовка и обеспечение продовольственной продукции". Уставный капитал новой коммерческой структуры 6 млн. манат. Цель в создании акционерного общества - стимулировать производство и переработку сельхоз продукции, обеспечение эффективности и системности работ по осуществлению централизованной организации закупок сельхоз и продовольственной продукции по госзаказу.

На сайте ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение" в ходе поиска я не встретил информацию об основной деятельности акционерного общества. Так, невозможно было получить информацию о том, как общество осуществляет закупки сельхоз и продовольственных товаров по госзаказу. На сайте акционерного общества было больше информации об иной не касающейся основной его деятельности (посещение коллективом могилы Гейдар Алиева в Аллее Почетного захоронения, проведение праздничных мероприятий по случаю Дня Госфлага и прочее). На сайте все больше было фотографий, рекламирующих чиновников.

Напомню, что акционерное общество до изменения названия и руководства было более открытым для общественности. Так, в представленной в прошлом году ОАО "Заготовка и обеспечение продовольственных продуктов" информации было отмечено, что "согласно итогам 9-ти месяцев 2018 года, акционерное общество заготовило у фермеров 53 тыс. тонн сельхоз продукции, стоимостью 106 млн. манат. Часть заготовленной продукции на сумму 81 млн. манат направлены на удовлетворение нужд государственных закупочных организаций (детские сады, пенитенциарная система, воинские части и т.д.). Продукция же на 25 млн. манат экспортирована за рубеж".

К большому сожалению, в этом году было невозможно получить информацию о деятельности ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение".

Bозвратимся к сказанному заведующей детским садом. Bо-первых, заведующая детсадом села Мазряли Имишлинского района Мария Лаушова нашла в себе смелости рассказать о правонарушениях. За это надо благодарить. Bо-вторых, к сказанному Марией ханум надо подойти с особым вниманием. Не всегда централизованная организация закупок сельхоз и продовольственной продукции по госзаказу бывает эффективной. На самом деле в сезон цена на лук и другие овощи снижается. B таком случае, у потребителя появляется возможность сэкономить расходуемые средства. Или же на сэкономленные средства купить более высококалорийную продукцию. С другой стороны, заведующая детсадом признает, что ей выдают испорченные и непригодные фрукты, сморщенные яблоки которые она выбрасывает. Мария ханум справедливо отмечает, что не может в течение месяца хранить отправленные ей 30 кг перца ( месячная норма), поскольку это портится. Отмечается, что мука, отправленная акционерным обществом в детский сад под видом муки 1-го сорта, на самом деле оказалась низкого качества.

Нынешняя деятельность ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение" напоминают мне заготпункты советского периода. Эти заготпункты покупали у крестьян дешевую, непригодную, некачественную продукцию, а потом документировали ее по цене в 4-5 раз для закрытых госпредприятий, торговых и общепитовских объектов.

Мария Лаушова права, когда говорит, что было бы хорошо предусмотренные для питания детей средства отдавать напрямую детским садам. Думаю, что было бы эффективнее, если бы закупки продовольственной продукции по госзаказу осуществлял частный сектор.

P. S. B связи с этим вопросом упоминаются Госкомпания Аграрной Торговли и ОАО "Аграрные заготовки и обеспечение". Было бы хорошо, чтобы Минсельхоз прокомментировал этот вопрос.

Edited by Tehnokrat
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

При ограниченных ресурсах постоянное потребление невозможно.

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Baku2018 сказал:

При ограниченных ресурсах постоянное потребление невозможно.

В этой стране никто не останется голодным ?

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Tehnokrat said:

Это только вершина айсберга. Там если только немного копнуть глубже, вылезут вещи похлеще чем в МБА.

и так в любом ведомстве и даже так назыываемом "частном секторе"...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если полиэтиленовый пакет разлагается за 200 лет,   а асфальт проложенный госкомпанией - 3 месяца - то может покрыть эти чертовы дороги полиэтиленом )))

 • Like 2
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Ещё одна хронически убыточная госкомпания-монстр во главе с "динозавром" советских времён Ахмедом Ахмедзаде ...

spad.jpg
INTERFAX.AZ

Убыток ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана за 2018 год составил 31 млн 714,584 тыс. манатов, что на 31,7% меньше показателя...

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» в 2018 г сократило убыток на 31,7%

Убыток ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана за 2018 год составил 31 млн 714,584 тыс. манатов, что на 31,7% меньше показателя 2017 года.

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2018 год, в отчетном году его доходы составили 829 млн 402,099 тыс. манатов (рост по сравнению с 2017 годом на 48,3%), в том числе небиржевые доходы общества составили 558 млн 548,851 тыс. манатов (рост на 43,3%).

При этом расходы общества за 2018 год составили 861 млн 116,683 тыс. манатов (рост на 42,1%). В том числе прочие расходы общества за отчетный год составили 578 млн 778,49 тыс. манатов (рост на 65,4%) или 67,2% расходов за 2018 год.

Активы общества в 2018 году сократились на 1,1% - до 2 млрд 768 млн 544,455 тыс. манатов, капитал – на 1,4% - до 2 млрд 758 млн 496,053 тыс. манатов, тогда как обязательства увеличились в 4,6 раза – до 10 млн 48,402 тыс. манатов.

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» создано на основании указа президента Азербайджана от 23 февраля 2006 года. В настоящее время штат общества состоит из 21,612 тыс. человек и включает 96 организаций в сфере мелиорации и водного хозяйства.

А.Азизов

 • Like 2
 • Excellent 2
Link to comment
Share on other sites

On 10/1/2019 at 9:55 PM, Tehnokrat said:

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2018 год,

Как выяснилось, "аудит" был проведён за рекордные три дня !

www.turan.az
WWW.CONTACT.AZ

Баку/03.10.19/Turan: Государственное ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана (АО "Азмелсутасарруфат") обнародовало финансовый...

Экспресс аудит финансовой отчетности ОАО Мелиорация и водное хозяйство

Баку/03.10.19/Turan: Государственное ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана (АО "Азмелсутасарруфат") обнародовало финансовый отчет за 2018 год, аудит которого, судя по официальным данным, проведен за считанные дни.

АО "Азмелсутасарруфат" объявило о проведении конкурса на отбор аудитора 16-го сентября. Для подачи заявок претендентам отводился всего один день. Уже 27-го сентября между сторонами был подписан договор. Аудитор (фирма "Azəri-Audit Auditor") представил свое положительное заключение 1-го октября. Консолидированный отчет составлен в соответствие Международным стандартам бухгалтерского учета для общественного сектора.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Монополизм, как всегда, рулит:

www.turan.az
WWW.CONTACT.AZ

Баку/03.10.19/Turan: Карбамидный завод SOCAR продал за рубеж за июнь-июль этого года около 45 тыс. тонн товара. При этом экспортная стоимость...

SOCAR продает местным фермерам карбамид на 35% дороже, чем экспортирует

Баку/03.10.19/Turan: Карбамидный завод SOCAR продал за рубеж за июнь-июль этого года около 45 тыс. тонн товара. При этом экспортная стоимость удобрения на 35% дешевле, чем реализация внутри страны.

По данным Государственного таможенного комитета, от продажи карбамида в Турцию (22 193 тонны), Украину (993,6 тонны), Румынию (2825,8 тонны), Болгарию (10 166,62 тонны) и Россию (8 752,5 тонны) выручено 7 млн. 189 тыс. долларов США. Товар экспортирован по цене 159,99$/тонн или 272 манат/тонн. B июле государственное ОАО "Aqrolizinq" объявило о заключении SOCAR договора о поставке 25 тыс. тонн карбамидных удобрений по цене 420 манат за тонну без учета транспортировочных затрат. Таким образом, стоимость карбамида для местных сельскохозяйственных нужд на 148 манат 35% превышает его экспортную стоимость.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Turbo said:

вся система гнилая

сказал слесарь во времена Сталина.

Link to comment
Share on other sites

On 9/26/2019 at 10:40 PM, Tehnokrat said:

Министерства в Азербайджане "идут в ногу" с госкомпаниями, т.е. тупо пилят госбюджет на коммерческие проекты, которыми они вообще не должны заниматься - минсельхоз строит коровники, минэкологи - системы капельного орошения

Теперь к установке систем капельного орошения приступил и минсельхоз, тупой распил продолжается ...

ministerstvo_selxoz.jpg
INTERFAX.AZ

Научно-исследовательский институт фруктоводства и чаеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана направит около 1,25 млн манатов...

Научно-исследовательский институт фруктоводства и чаеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана направит около 1,25 млн манатов на установку капельного орошения, системы раннего оповещения, систем защиты от солнца и града.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Parlar Ting A.T» подписан соответствующий контракт на выполнение вышеуказанных работ.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Очередной беспредел от очередного госмонополиста, на этот раз по интернет-трафику, когда госкомпания Азтелеком тупо вышибает с рынка интернет-провайдеров частные компании:

101100022256.jpg
WWW.CONTACT.AZ

Баку/11.10.19/Turan: 10 октября в Сумгайытском территориально-экономическом суде началось рассмотрение иска азербайджанской...

Провайдер Avirtel намерен в суде защитить бизнес от нападок Aztelekom

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

On 10/12/2019 at 11:03 PM, Tehnokrat said:

Очередной беспредел от очередного госмонополиста, на этот раз по интернет-трафику, когда госкомпания Азтелеком тупо вышибает с рынка интернет-провайдеров частные компании:

Более подробная информация:

logocum.png
WWW.CUMHURIYYET.NET

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Aztelekom-un rayon/şəhər telekommunikasiya qovşaqları arasında özəl provayderlərin müştəri

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Qubanın kəndində yaradılmış şirkət "Azərişıq"dan 19 milyon manatlıq sifariş aldı

"Azərişıq" ASC "Mal-materialların satın alınması" üzrə elan etdiyi növbəti tenderinin qalibini elan edib: "Qlobal-Elektro" MMC.

AFN "Marja"ya istinadən xəbər verir ki, 18 iyul 2019-cu il tarixində "Azərişıq" ASC "Qlobal-Elektro" MMC ilə müqavilə imzlayıb. Müqavilə müxtəlif kabellərin satın alınmasını nəzərdə tutur. Müqavilənin məbləği 18 milyon 774 min 346 mantdır. Bu tədarükçü məhsulun Azərbaycandakı istehsalçısı deyil.

"Qlobal-Elektro" MMC-nin hüquqi ünvanı Quba rayonunun Nugədi kəndidir. 10 manat kapitala malik şirkətin direktoru Nazim Quliyevdir.

"Qlobal-Elektro" MMC 2018-ci ilin may ayında dövlət qeydiyyatına alınıb.

"Azərişiq" bu il Aprelində də "Qlobal-Elektro" MMC-dən 1 milyon 46,4 min manatlıq müxtəlif məhsullar satın alıb.

İndiyədək "Azərişıq" ASC "Qlobal-Elektro" MMC ilə ümumi məbləği 21 milyon 742 min manat olan 6 müqavilə imzalayıb.

"Azərişıq" "Qlobal-Elektro" MMC-dən ofis ləvazimatları, hətta avtomobil ehtiyat hissələri də satın alıb.

“QLOBAL-ELEKTRO” kabellə bərabər proqram təminatı da satır

Sentyabr ayında da dövlət elektrik paylayıcı şirkəti "Azərişıq" "Qlobal-Elektro" MMC ilə iki müqavilə bağlayıb.

Müqavilələrə görə, "Qlobal-Elektro" MMC "Azərişıq" ASC-yə "İşə davamiyyət və giriş-çıxış nəzarəti" və "Satınalma və sifarişlrin idarə olunması" üçün proqram təminatları təqdim edəcək. Proqramların alınması 1 milyon 33.9 min manata (608.2 min ABŞ dolları) başa gələcək.

Edited by Tehnokrat
 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

15.10.2019 в 22:17, Tehnokrat сказал:

Qubanın kəndində yaradılmış şirkət "Azərişıq"dan 19 milyon manatlıq sifariş aldı

"Azərişıq" ASC "Mal-materialların satın alınması" üzrə elan etdiyi növbəti tenderinin qalibini elan edib: "Qlobal-Elektro" MMC.

AFN "Marja"ya istinadən xəbər verir ki, 18 iyul 2019-cu il tarixində "Azərişıq" ASC "Qlobal-Elektro" MMC ilə müqavilə imzlayıb. Müqavilə müxtəlif kabellərin satın alınmasını nəzərdə tutur. Müqavilənin məbləği 18 milyon 774 min 346 mantdır. Bu tədarükçü məhsulun Azərbaycandakı istehsalçısı deyil.

"Qlobal-Elektro" MMC-nin hüquqi ünvanı Quba rayonunun Nugədi kəndidir. 10 manat kapitala malik şirkətin direktoru Nazim Quliyevdir.

"Qlobal-Elektro" MMC 2018-ci ilin may ayında dövlət qeydiyyatına alınıb.

"Azərişiq" bu il Aprelində də "Qlobal-Elektro" MMC-dən 1 milyon 46,4 min manatlıq müxtəlif məhsullar satın alıb.

İndiyədək "Azərişıq" ASC "Qlobal-Elektro" MMC ilə ümumi məbləği 21 milyon 742 min manat olan 6 müqavilə imzalayıb.

"Azərişıq" "Qlobal-Elektro" MMC-dən ofis ləvazimatları, hətta avtomobil ehtiyat hissələri də satın alıb.

“QLOBAL-ELEKTRO” kabellə bərabər proqram təminatı da satır

Sentyabr ayında da dövlət elektrik paylayıcı şirkəti "Azərişıq" "Qlobal-Elektro" MMC ilə iki müqavilə bağlayıb.

Müqavilələrə görə, "Qlobal-Elektro" MMC "Azərişıq" ASC-yə "İşə davamiyyət və giriş-çıxış nəzarəti" və "Satınalma və sifarişlrin idarə olunması" üçün proqram təminatları təqdim edəcək. Proqramların alınması 1 milyon 33.9 min manata (608.2 min ABŞ dolları) başa gələcək.

хорошо живут сельчане из села Нюгеди

только вот в самом Нюгеди что то все линии с советских времен

 • Like 1
 • Haha 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, Turbo сказал:

хорошо живут сельчане из села Нюгеди

только вот в самом Нюгеди что то все линии с советских времен

Ай, ог-ш СССР, почему не забрал свои линии с собой в могилу? Мы бы перешли к традиционному обществу и экономике без проблем 😞

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Lochte сказал:

Ай, ог-ш СССР, почему не забрал свои линии с собой в могилу? Мы бы перешли к традиционному обществу и экономике без проблем 😞

так нормальные линии если были бы то не меняли бы

в ужасном состоянии эти линии

 • Sad 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, Turbo сказал:

так нормальные линии если были бы то не меняли бы

в ужасном состоянии эти линии

Новые линии ещё хуже: даже металла на них нет, один говеный пластик.  Традиционный образ жизни без электроэнергии, водоснабжения и канализации все ближе. Полагаю, некоторые районы достигнут его уже в эту президентскую каденцию 😞

Edited by Lochte
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Теперь на беспредел госкомпаний госкомпаний обратил внимание новый министр экономики Мика, прежний министр Шаген-Шахин даже пикнуть не смел на эту тему.

8bc5ad07-5c73-4e5f-b338-5ff7a0088c31_675
REPORT.AZ

"Южный газовый коридор" изменит энергетическую карту региона. По прогнозам, к 2020 году нефтегазовый сектор Азербайджана вырастет на...

Министр экономики: Госкомпании не должны превращаться в бремя для бюджета

12 Ноября, 2019 

Министр также отметил, что государственные компании должны иметь четкую стратегию и не допускать, чтобы они стали бременем для государственного бюджета. В этой области необходимо внедрить новые стандарты.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Tehnokrat сказал:

Теперь на беспредел госкомпаний госкомпаний обратил внимание новый министр экономики Мика, прежний министр Шаген-Шахин даже пикнуть не смел на эту тему.

8bc5ad07-5c73-4e5f-b338-5ff7a0088c31_675
REPORT.AZ

"Южный газовый коридор" изменит энергетическую карту региона. По прогнозам, к 2020 году нефтегазовый сектор Азербайджана вырастет на...

Министр экономики: Госкомпании не должны превращаться в бремя для бюджета

12 Ноября, 2019 

Министр также отметил, что государственные компании должны иметь четкую стратегию и не допускать, чтобы они стали бременем для государственного бюджета. В этой области необходимо внедрить новые стандарты.

А это хорошо или плохо? Боюсь, что госкомпании типа Азерводы, Азерсвета и полукомпания типа Азеригаза тупо поднимут тарифы и на некоторое время улучшат свой баланс 😞

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions