Jump to content
Baku365.com

Первая ирано-азербайджанская война?


Recommended Posts

1 час назад, Wisdom сказал:

То ты идентифитируешь себя азери, то обособляешься  от них - их (они.) В поисках самоидентификации  превосходишь аж самих учеников-суфиев, не могущих сказать "стоп" нефсу...

 

Ты вот ответь, пожалуйста; татский, фарси и дари все же различаются, как, например, азери, османлы или узбекский или нет? Мендже, да.

И "отделение" неди, от Арана? Шёбя, йани?? Присоединение, так точнее...

 

Лайк мой))

Мне тож неприятно говорить о соотечественниках они/мы, и даже о тех кто на том берегу, хотя тамошние нам  скорее хямсой чем хямвятян) 

Но я это говорю , когда требуется разъяснение вопроса, а не с целью деления на чужой свой.  синтаксис и ударения надо же ставить, а то вообще неясно будет о чем мы тут говорим(хотя стороннему наблюдателю итак неясно, черт ногу сломает)

Ну по крайней мере, в отличии от наших друзей тюркчюляр, которые поносят персов и всю иранскую языковую группу , обзывая родственниками ормян, я в сравнении само миролюбие 😆

 

Теперь непосредственно к твоему вопросу о кавказских ираноязычных. Ни таты, лахыджи, даглы, ни талыши, не говорят на фарси. Это совсем другие языки, и при попытке сделать перевод на стационарный персидский можно поломать себе кампутир😆 вопрос не двух слов, это умумиятля иные языки. Схема такая: ото восточноиранские языки, архаичные , и простецкие, плюс при переходе вокруг каспия они попали под влияние западноиранских языков(дейлямских.  табаристанских) и вообще обособились. Оригинал словообразования и синтаксиса , если вкратце, совпадает с языками зоны племен, с акцентами пуштунов, я языками ягнобцев итд, но никак не с фарси,таджикским, дари. Вот такая вот загогулина.

 

Что касается второго вопроса, идентификации как азери. Я не идентифицирую себя так и тебе советую. Идентифицируюсь как азярбайджанлы, по месту гражданства. Вся беда в том что никто в Иране не идентифицирует себя как азери. Они там конкретно: турки, курды, таты/кухистанцы, талыши, гиляки , итд итп.

Я не хочу чтобы туркоманы(в основном тюрки алевиты: халаджи, афшары, шахсевяны, бояты итд) называли себя азери. Мне это не нужно.  называть себя турками их священное право. В конце концов.

Я давно не вмешиваюсь в этот вопрос.

 

Кстати, даже на языке интернета есть такое понятие: "кризис азербайджанской самоидентификации.".... 😏

 

 

 • Like 1
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Только что, Azrail сказал:

 

 

 Идентифицируюсь как азярбайджанлы, по месту гражданства. Вся беда в том что никто в Иране не идентифицирует себя как азери. Они там конкретно: турки, курды, таты/кухистанцы, талыши, гиляки , итд итп.

Я не хочу чтобы туркоманы(в основном тюрки алевиты: халаджи, афшары, шахсевяны, бояты итд) называли себя азери. Мне это не нужно.  называть себя турками их священное право. В конце концов.

 

 

 

Согласен-азери дили йа миллети йохду-Türk var,Azərbaycan türkü,türkcəsi var.

 • Like 1
 • Excellent 1
 • Haha 3
Link to comment
Share on other sites

İranla Azərbaycan arasında gərginlik artır – Bakı sakinləri nə düşünür?

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, VusalAze сказал:

Согласен-азери дили йа миллети йохду-Türk var,Azərbaycan türkü,türkcəsi var.

Бир тяряфтян мяндя бунуйнан разыям, чюнки ясл Азербайджан (кечмищ Атропатена кими) чох хиссясийля Аразын о тайында галыб, бизим тяряф Аран,Ширван, Муган-дур. Амма дигяр тяряфдян, Азербайджан республикасы чох миллятли олдугу ючюн, онлара бир миллятчилик яратмаг ючюн бу термин гярякди, онсузда йерлибазлыг баш алыб гедир)) 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Bunu hər cürə malalamaq olar, amma fakt odur ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların siyasətə bir o qədər təsiri yoxdur.

Fransada, ABŞ-da 1% erməni yaşayır-yaşamır, hakimiyyətlər ermənilərin nazı ilə oynayır.

İranda sözdə 30-40% soydaşımız yaşayır, İran ermənilərin tərəfindədir.

Mən əksini təsəvvür edə bilmirəm. İranda 30% erməni yaşasın, İran da Azərbaycanın tərəfində olsun.

Ermənilər İranın altını-üstünə çevirmişdilər.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Arximed said:

Bunu hər cürə malalamaq olar, amma fakt odur ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların siyasətə bir o qədər təsiri yoxdur.

Fransada, ABŞ-da 1% erməni yaşayır-yaşamır, hakimiyyətlər ermənilərin nazı ilə oynayır.

İranda sözdə 30-40% soydaşımız yaşayır, İran ermənilərin tərəfindədir.

Mən əksini təsəvvür edə bilmirəm. İranda 30% erməni yaşasın, İran da Azərbaycanın tərəfində olsun.

Ermənilər İranın altını-üstünə çevirmişdilər.

Razı deyiləm. Bizim İrandaki həmsoylularımız yetərincə (məncə) dövlət qurumlarında ən yüksək səviyyədə təmsil olurlar. O məslələrdə azerbaycanlılarla farslar və ya digər xalqların arasında dövlət siyasəti heç bir ayrı seçkiliyə və diskriminasiyaya yol vermir. İndi burda uzun uzadı bir siyahı gətirməyimin bir anlamı yoxdur, ancaq onlar həm dini alimlər(ayətullahlar), həm məhkmə və nazirlər, həm ordu və digər güç stukturlarında rəhbər vəzifələrdə çalışmağdadırlar.

 

Bəs niyə təsir etmirlər? )))

Edirlər..... ancaq ümum İran dövlətinin mənfətləri doğrultusunda. Bizim dövlətin və yahud əhalimizin istədiyi şəkildə yox.

 

Bunu görmək, anlamaq və və təbii garşılamaq lazım. Həyallarla yaşamaq yox.

 

Как у нас говорят: гыз евиндя тойду, оглан гилин хябяри йох ))) 

Edited by Glock
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Glock said:

və təbii garşılamaq lazım. Həyallarla yaşamaq yox.

 

Heç cür təbii qarşılaya bilmirəm. Arximed tamamilə doğru buyurur - soydaşlarımız İİR-nın bütün qurumlarında aparıcı mövqedədirlər (ali dini rəhbər başda olmaqla) amma Ermənistana dəstək siyasəti yürüdürlər. Bu anormaldır. Bunu qəbul etmək özü anormaldır.

Edited by Bodriy
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Bodriy said:

 

Heç cür təbii qarşılaya bilmirəm. Arximed tamamilə doğru buyurur - soydaşlarımız İİR-nın bütün qurumlarında aparıcı mövqedədirlər (ali dini rəhbər başda olmaqla) amma Ermənistana dəstək siyasəti yürüdürlər. Bu anormaldır. Bunu qəbul etmək özü anormaldır.

Mən sizi ve bir çox diğər soydaşlarımızı əla başa düşürəm.  Ama sizlər o biri tərəflə empati qurub anlıya bilmirsiniz onların davranış biçimini. Arada böyük bir zehniyyət və dəyərlər fərgi var.

 

Bir tərəf üçün ermeni/dövlət anlayışı diqerləri üçün eyni deyil.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Glock сказал:

Bir tərəf üçün ermeni/dövlət anlayışı diqerləri üçün eyni deyil.

Bunun erməni-fransız-yaponla əlaqəsi yoxdur.

 

Tutalım sabah Mozambikin hansısa bir təyyarəsi gəldi Nikaraquada olan azərbaycanlılar yaşayan məhəlləyə bomba tökdü. Bunu da davamlı olaraq ildə bir-iki dəfə etdi.

Əgər Azərbaycan hökuməti hələ də Mozambiklə isti münasibət saxlayıb, hələ bir üstəlik Nikaraquaya qarşı şüarlar səsləndirirsə, bu anormaldır. Əgər biz xalq olaraq öz hökumətimizin Mozambiklə münasibətini dəyişdirə bilmiriksə, demək, bizim xalq olaraq siyasətə təsirimiz yoxdur.

Edited by Arximed
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Glock said:

Mən sizi ve bir çox diğər soydaşlarımızı əla başa düşürəm.  Ama sizlər o biri tərəflə empati qurub anlıya bilmirsiniz onların davranış biçimini. Arada böyük bir zehniyyət və dəyərlər fərgi var.

 

Bir tərəf üçün ermeni/dövlət anlayışı diqerləri üçün eyni deyil.

 

90-larda 2 il İİR-də işləmişəm. İndiyədək mütəmadi əlaqələrim qalıb, əvvəlki qədər yox amma vaxtaşırı fikir mübadilələri aparıram. Onların dünyaya baxışını və davranışlarını da yaxşı anlayıram və özümü onların yerində təsəvvür də edirəm. Heç bir zehniyyət fərqi olmayıb və olmayacaq da. Milli mənsubiyyət baxışından onlar hətta bizdən bir addım qabaqdadırlar. Yalnız uzunmüddətli təbliğata və tarixi əzilməyə rəğmən özlərində sütun formalaşdıra bilmirlər. Anlamırlar ki, Qüzey Azərbaycan Cümhuriyyəti olmasa sabah onların milli kimliyi silinib gedəcək. Bu baxımdan doğrudan da dəyərlər fərqi var və bu onların xeyrinə deyil. 

Bütün qəbul edilən qərarların əsasında şəxsiyyət problemi durur. Şəxsiyyət isə genetikadan gəlir və ilk olaraq ailədə formalaşır. Sonra soy-kök, milli mənsubiyyət, daha sonra vətəndaşlıq gəlir. Bu səbəbdən də soydaşlarımızın bizim maraqlarımızı qoruması təbii və özül əsaslıdır. Yəni, indiki vəziyyət təbii deyil və onu qaydasına salmaq bizim borcumuzdur. Bunun üçün güneylilərə dəstək olmalıyıq.

Link to comment
Share on other sites

 • Editor locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
×
×
 • Create New...

Уважаемый посетитель!

Мы видим, что Вы используете Ad Blocker

Baku365  частично существует на те маленькие деньги, которые генерируются за счет рекламы.
Если Вы хотите дальше читать наш интересный контент, то пожалуйста отключите Ad Blocker.

Этим Вы поддержите свободу мнений и слова.

OK