Jump to content
Baku365.com

Проблема газа в Азербайджане. Должен ли Президент знать об этом?


Recommended Posts

3 часа назад, God_bless_you сказал:

 

Sizinlə tam razıyam... bu günə qədər ən azı 5-6 dəfə şikayət ərizəsi ilə müraciət etmişəm və həllini də tapmışam.. nə arxam var, nə güclü daydayım nə atam nə anam. adi vətəndaşam...  Bizim millət oturur ancaq deyinir ki, problem var. Ay qardaş bir yaz poz cavab gəlməsə denən olmadı.. elə şikayət ərizəsi olmayıb ki mənə yazılı cavab verilməsin, arayıb maraqlanmasınlar problemnən... 

 

Vallah Arximed qardaşın 190 manat məsələsini bilmirəm necə olub ki həll olunmayıb, orda problemlər var idi, bəli adına ev torpag maşın varsa düşmür 190 manat demişdilər ailə üzvü arvadı vəya əri işləyirsə yenə düşmürdü.. Neujeli Arximed qardaşın bu yaşına çatıb heç nəyi yoxdu?

Сиз ня данышырсыныз? Агзыны ачан кими адамы даш-галаг едирляр. Йахшы бу проблемляр варся мян нийя растлашмырам? Мян дя садя инсанам. Йолдашым фяхля адам. Ня гохумум. ня дайдайым. ня дя ата-анам вар. Нийя беля чыхыр ки, мян айры мюстявидя йашайырам? Нийя? Хансы параметря геря мян фяргли инсан олурам? Евимя индийя кими бир харам гяпик гялмяйиб. 

Биздя билирсиз нечяди? Бири дейяндя "дишим агрыйыр", дейирсян гет хякимя мюрачият эля. Дейирляр мян нийя хякимя гедим, хяким езю гялиб йохласын. И вообще диш нийя агрысын, агрымамалыды ахы.  Инди факт агрыйыр да! Хяким дя гялмир. Истямирсян гетмя. гал агрыйа-агрыйа. Гохум-гоншуйа шикайят эля, форумларда йаз. Онунла дишин дюзялячяк? 

  • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, God_bless_you сказал:

 

Sizinlə tam razıyam... bu günə qədər ən azı 5-6 dəfə şikayət ərizəsi ilə müraciət etmişəm və həllini də tapmışam.. nə arxam var, nə güclü daydayım nə atam nə anam. adi vətəndaşam...  Bizim millət oturur ancaq deyinir ki, problem var. Ay qardaş bir yaz poz cavab gəlməsə denən olmadı.. elə şikayət ərizəsi olmayıb ki mənə yazılı cavab verilməsin, arayıb maraqlanmasınlar problemnən... 

 

Vallah Arximed qardaşın 190 manat məsələsini bilmirəm necə olub ki həll olunmayıb, orda problemlər var idi, bəli adına ev torpag maşın varsa düşmür 190 manat demişdilər ailə üzvü arvadı vəya əri işləyirsə yenə düşmürdü.. Neujeli Arximed qardaşın bu yaşına çatıb heç nəyi yoxdu?

 

Йеня бир мисал, хяйатымдан. Байылда бизим кючяйя йахын бир йердя су ахыр. Хардаса труба дешикди, айларлан су ахыр ордан. асфальты дагыдыр. машынлар чятинлик чякир. Хамы дейинир шикайят едир. Хяр дяф гоншулар шикайят едяндя сорушурам азярсуйа, жекя, вя йа хараса зянг етмисиз? Хараса мюрачият етмисиз? Йох.  Бу гюня кими 20 няфрдян сорушмушам - шикайят этмисян? йох. 

Бу труба езю езюня дюзялячяк? йох. "Мян нийя шикайят эдим? гермюрляр?  езляри дюзялтмялиди. Ок. гой эля беля дя галсын. Сабах Хязяр ТВ ни агырыб шикайят эдярсиз... Ня дейясян? 

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Сева ИМ said:

 

Йеня бир мисал, хяйатымдан. Байылда бизим кючяйя йахын бир йердя су ахыр. Хардаса труба дешикди, айларлан су ахыр ордан. асфальты дагыдыр. машынлар чятинлик чякир. Хамы дейинир шикайят едир. Хяр дяф гоншулар шикайят едяндя сорушурам азярсуйа, жекя, вя йа хараса зянг етмисиз? Хараса мюрачият етмисиз? Йох.  Бу гюня кими 20 няфрдян сорушмушам - шикайят этмисян? йох. 

Бу труба езю езюня дюзялячяк? йох. "Мян нийя шикайят эдим? гермюрляр?  езляри дюзялтмялиди. Ок. гой эля беля дя галсын. Сабах Хязяр ТВ ни агырыб шикайят эдярсиз... Ня дейясян? 

Eyni fikirdəyəm... mənim keçən il başıma gələn əhvalat... bu barədə yazmışdım...binanın yanında səhvən avtobus dayanacağı goyulub 3 ildi hamı yol kənarında maşın saxlayır, tək istiqamətli yoldu.. bir ağıllı polis başladı dayanacağa yaxın garşısında dayanan avtomobillərə cəza yazmağa... eşidirəm ki, hamı şikayətlənir, deyinir.. bir gün mənə də sarı ziqzaqı tapdalamısan deyə 40 manat cərimə yazdılar... getdim Patamdarda GAİ yə şikayət elədim, grubiy şəkildə oğlum yaşında bir polis mənnən danışdı, məni neprav çıxartdı.. dedilər dayanacag var, aktiv olsa da olmasa da var, bizlik deyil duz yazıb cəriməni.. gedin BNA ya şikayət edin... çox kobud şəkildə danışdı. Gəldim evə bir məktub yazdım o grubiyan polisin adın da yazdım... hər yerə göndərdim... sonra print edib 15-20 gonşuya imzalatdırdım gönderdim bütün gurumlara... GAİ guzu kimi məni çağırdı cəriməni özləri ödədi... üzr istədilər... Dedilər o ostanovkanı siz ordan götüzdürə bilməzsiz nazirlər kabinetinin əmri ilə qoyulur o... getdim dalshe )))) BNA ya şikayət elədim... bir həftə sonra məktub gəldi ki, əməkdaşımız yoxladı və götürdük dayanacağı.. siz də yol hərəkət qaydalarının 5.1 maddəsinə görə yol kənarında saxlaya bilərsiz. Bütün bunları iki 20 mərtəbəli binada yaşayan AA, AS maşınlarda gəzənlər, bir zənglə bəlkə həll edə bilərdilər... həll edə bilmirdilər... ancaq şikayət edib deyinirdilər.. həll oldu... dayanacaq götürüldü... 

Edited by God_bless_you
  • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Сева ИМ said:

Сиз ня данышырсыныз? Агзыны ачан кими адамы даш-галаг едирляр. Йахшы бу проблемляр варся мян нийя растлашмырам? Мян дя садя инсанам. Йолдашым фяхля адам. Ня гохумум. ня дайдайым. ня дя ата-анам вар. Нийя беля чыхыр ки, мян айры мюстявидя йашайырам? Нийя? Хансы параметря геря мян фяргли инсан олурам? Евимя индийя кими бир харам гяпик гялмяйиб. 

Биздя билирсиз нечяди? Бири дейяндя "дишим агрыйыр", дейирсян гет хякимя мюрачият эля. Дейирляр мян нийя хякимя гедим, хяким езю гялиб йохласын. И вообще диш нийя агрысын, агрымамалыды ахы.  Инди факт агрыйыр да! Хяким дя гялмир. Истямирсян гетмя. гал агрыйа-агрыйа. Гохум-гоншуйа шикайят эля, форумларда йаз. Онунла дишин дюзялячяк? 

İnanın ki, bu gün bu forumlarda da Avropa ölkələrindəki qayda qanunu örnək göstərənlər guya bilmirlər ki, o ölkələrdə qayda qanun əsasən vətəndaşlara tətbiq edilən yüksək cərimələrlə əhilləşdiriblər.. Orda qonşudan şikayət etmək normal haldı... bizdə "su......q" hesab edilir. Hər hansı bir qayda qanun pozuntusu oldu hamı şikayət edir. Bu şikayətlərin nəticəsində yüksək məbləğdə cərimələnəcəyini bildikləri üçün hamı qanuna hörmət edir.. artıq on illiklərlə davam edən bu həyat tərzi qanlarına hopur... 

 

  • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Havaların necə keçməsindən asılı olmayaraq Bakıda binalara istilik verilməsinə noyabrın 15-də başlanılır. Sovetdənqalma binalarda, eləcə də məktəblərdə istilik sisteminin adının olub özünün olmamasına sakinlərin illərdir etirazları səngimir.Binaya mərkəzi sistemdən istilik verilmir, amma sakinlərə qəbzi gəlir

Link to comment
Share on other sites

W1siZiIsIjIwMjEvMTEvMjUvMTcvNDgvNDMvZjhhNDBjZDgtZWViOC00MzMyLWE5MzItZTllNDNmZDk0ZWFkL0ZvdG9KZXQgKDY0KS5qcGciXSxbInAiLCJlbmNvZGUiLCJqcGciLCItcXVhbGl0eSA4MCJdLFsicCIsInRodW1iIiwiNjIweDQ2NVx1MDAzZSJdXQ?sha=f58a908ccfd72987

В редакцию Oxu.Az поступили обращения от родителей учащихся двух бакинских школ - №222 (Гарадагский район) и №201 (Низаминский район).

По их словам, в указанных учебных заведениях все еще нет отопления несмотря на то, что с 1 ноября началась подача тепла в общеобразовательные учреждения, расположенные в горных и предгорных районах республики, а с 15-го - в других регионах.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, средняя школа №222 отапливается ОАО Azəristiliktəchizat в централизованном порядке.

"Мы направили в соответствующую структуру обращение, в результате были проведены ремонтные работы. Подача тепла в указанную школу была восстановлена сегодня", - сказали в управлении.

Добавим, что 133 учебных заведения, находящихся в подчинении Управления образования Баку, обеспечиваются отоплением ОАО Azəristiliktəchizat в централизованном порядке, 179 - посредством индивидуальных котельных, а 7 - в индивидуальном и централизованном порядке.

W1siZiIsIjIwMjEvMTEvMjUvMTcvNDgvNDMvZjhh
RU.OXU.AZ

В редакцию Oxu.Az поступили обращения от родителей учащихся двух бакинских школ - №222 (Гарадагский район) и №201 (Низаминский...

 

Link to comment
Share on other sites

В настоящее время в 15 бакинских школах нет отопления.

Об этом журналистам сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, комментируя проблемы некоторых учебных заведений, находящихся в подчинении ведомства.

"Регулярно принимаются меры по решению проблемы подачи тепла в школы. До недавних пор поступало много жалоб по данному вопросу, а теперь их стало меньше", - пояснила М.Велиева.

W1siZiIsIjIwMjEvMTEvMjUvMTYvMDIvMDIvMWQy
RU.OXU.AZ

В настоящее время в 15 бакинских школах нет отопления. Об этом журналистам сказала начальник Управления образования города Баку...

 

Link to comment
Share on other sites

В некоторых частях Баку до сих пор имеются проблемы с отоплением.

Об этом Trend сообщил руководитель абонентского и клиентского обслуживания ОАО Azəristiliktəchizat Рафиг Алиев.

По его словам, они вызваны различными причинами и должны рассматриваться индивидуально.

"Все наши котельные работают. Проблем с магистральными и внутренними линиями нет. Правда, в некоторых местах возможны кратковременные перебои. Это не исключение. Но обращения нужно рассматривать индивидуально", - сказал Р.Алиев.

Он добавил, что при рассмотрении обращений выясняется, что проблема кроется в самом здании.

"Имеются определенные недочеты в подъездах, квартирах, подвалах зданий. Например, человек, которому подавалось отопление в централизованном порядке в прошлом году, в этом мог закрыть вентиль в период ремонта. Также на последних этажах необходимо спустить воздух из батарей, но жители проводят комби, демонтировав линию и не оставив места для удаления воздуха из труб. В этом случае наши сотрудники спускают его из труб в подвале для нормальной циркуляции. Как я уже говорил, в котельных проблем нет", - сказал Р.Алиев.

W1siZiIsIjIwMjEvMTEvMjcvMTAvMDAvNTMvNWU5
RU.OXU.AZ

В некоторых частях Баку до сих пор имеются проблемы с отоплением. Об этом Trend сообщил руководитель абонентского и клиентского...

 

Link to comment
Share on other sites

А проблем с электричеством нет?

И что сегодня будет дешевле  комби( газ) или масленный радиатор (электр).

 

Link to comment
Share on other sites

18.11.2021 в 11:37, Сева ИМ сказал:

1.55 секунда. Журналист говорит что в квартире температура опустилась до нуля. Это в светлое время суток. Для этого надо чтобы снаружи температура была как минимум  минус 5 градусов. Что то я не помню чтобы в Баку в этом году температура опускалась ниже 9-и градусов. Откуда они получили 0 градусов? Законы физики изменились?

Это бетонные дома, там в квартире холодней чем на улице.

Link to comment
Share on other sites

18.11.2021 в 11:37, Сева ИМ сказал:

1.55 секунда. Журналист говорит что в квартире температура опустилась до нуля. Это в светлое время суток. Для этого надо чтобы снаружи температура была как минимум  минус 5 градусов. Что то я не помню чтобы в Баку в этом году температура опускалась ниже 9-и градусов. Откуда они получили 0 градусов? Законы физики изменились?

Это бетонные дома, там в квартире холодней чем на улице.

Link to comment
Share on other sites

18.11.2021 в 02:14, Сева ИМ сказал:

 

В любом государстве возникают проблемы. Но не в одном государстве Президент страны не занимается непосредственно коммунальными проблемами населения.  Ни в одной стране вашу проблему не решат если вы не донесете о ней в соответствующие инстанции. 

 

Сначала надо обратиться в ЖКХ в письменном виде и потребовать на него официального ответа. в случае если ответ не удовлетворителен надо обращаться в в высшую инстанцию и так до самого ПА. 

Я не верю что жильцы прошли через все эти процедуры. А хай поднимают на всю страну.

Перестаньте несьте чушь. Э.Махмудов глава ОПГ 10 лет был министром нац.безопасности и занимался рэкетом, и многие бизнесмены чьи родные были заложниками у него ,кого обобрали до нитки, как оказалось жаловались и в президентский аппарат и в ген. прокуратуру. Но не получали никакого ответа. Один игнор.  Вы понимаете где вы живёте? Будете жить в Европе то тогда и будете рассуждать по европейски. Как вам легко винить слабого. Мы не большая страна . И президент обязан знать и принимать меры. В стране полный беспредел происходит. Никакого уважения частной собственности. Государство само является инициатором этого беззакония

  • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share
×
×
  • Create New...

Уважаемый посетитель!

Мы видим, что Вы используете Ad Blocker

Baku365  частично существует на те маленькие деньги, которые генерируются за счет рекламы.
Если Вы хотите дальше читать наш интересный контент, то пожалуйста отключите Ad Blocker.

Этим Вы поддержите свободу мнений и слова.

OK