Jump to content
Baku365.com

İstanbulun kiçik qəsəbəsinə "həbs olunmuş" azərbaycanlılar


S.T.A.L.K.E.R

Recommended Posts

S.T.A.L.K.E.R

"Azərbaycanın bu qədər sərvətimiz ola-ola, biz gəlib Türkiyədə - xarici dövlətdə işləyirik. Halbuki, həmin pullar bəzi yanlış ciblərə girməsə, öz sərvətimiz özümüzə yetər. Millət gəlib başqa yerdə işləməz". Yüzlərlə naxçıvanlı Türkiyədə həyat mübarizəsindədir.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Birdman

Heyder Aliyev Azerbaycan Okulu...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Operator85
23.05.2023 в 22:04, S.T.A.L.K.E.R сказал:

"Azərbaycanın bu qədər sərvətimiz ola-ola, biz gəlib Türkiyədə - xarici dövlətdə işləyirik. Halbuki, həmin pullar bəzi yanlış ciblərə girməsə, öz sərvətimiz özümüzə yetər. Millət gəlib başqa yerdə işləməz". Yüzlərlə naxçıvanlı Türkiyədə həyat mübarizəsindədir.

Бунлар гыр саггыз олублар Азярбайджана,  эля бирдяня Нехрямнян Комрюкдя 1400 няфяр чалышыр...бютюн довлет аппаратыны, бюджя тяшкилатларыны зябт эляибляр...няди няди 100 няфяр Туркиядя чалышыр...милионларла тюрк Алманияда Франсада вя дигяр олкялярдя чалышыр...сиз онлардан артыгсыз?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who's Online   34 Members, 12 Anonymous, 66 Guests (See full list)

  • Mancunian
  • +Вредный Крыс
  • +Buritas
  • Xazar
  • +mamsy
  • +Гамлет
  • +окорок
  • +Marchember
  • +S.T.A.L.K.E.R
  • +SaxarYa
  • +Аналитик
  • +TruePick
  • +Agriae
  • +Pups.
  • +114
  • +RuslanRD
  • +Pashayev
  • +Manneken Pis
  • Caldogno
  • +Царь
  • +Чилийский диктатор
  • +Drako
  • +invariant
  • +Birdman
  • varra
  • +ZAUR75
  • Простолюдин
  • +Kassiya
  • +Светлый путь
  • +Vagrant
  • +Dmitriy_İqoryevich
  • +Nazul
  • +Verman
  • +eternity95
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions