Jump to content
Baku365.com

Студенты из Нигерии исполнили песню «Сары гялин»


Editor

Recommended Posts

Editor

Студенты из Нигерии, обучающиеся в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), исполнили легендарную азербайджанскую народную песню «Сары гялин» (Желтая невеста).

На мероприятии в БВШН по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года студенты 2-го курса факультета нефтегазовой инженерии Иняма Сомточукву Чидинма и Эзинне Эзума Чессика и студенты 3-го курса факультета химической инженерии Гюнель Гусейнли и Нилуфер Аскерзаде исполнили народную песню «Сары гялин» перед зрителями.

 

15773512413715623028_1000x669.jpg

 

Иностранные студенты готовились три дня, чтобы научиться петь эту песню на азербайджанском языке.

Они отметили, что во время обучения в БВШН они близко познакомились с азербайджанским языком и историей и что они были глубоко впечатлены национальными духовными ценностями нашей страны.

«Слова и музыка песни «Сары гялин» очень красивы. История этой народной песни тоже очень интересная. Азербайджан имеет богатую историю, национальную музыку и национальные танцы. И мы изучаем их, потому что любим их», - сказала Иняма Сомточукву Чидинма.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
58 минут назад, Editor сказал:

История этой народной песни тоже очень интересная

А что за история? Иностранцы знают а я нет.

 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Murad Ali
7 минут назад, Сева ИМ сказал:

А что за история? Иностранцы знают а я нет.

бири варыйды бири йохыйды... бир гыз варыйды, ону бир дяня гоча кяфтар ейбяджяря вердиляр ... о вахт ися, гялин бяй бир бирини гормяиб... ну вопшем, той ахшамы гыз кишини горяндя, ону сарылыг вуруб горхудан.. ;) феминистки сейчас выдохнули бы   

 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
2 минуты назад, Murad Ali сказал:

бири варыйды бири йохыйды... бир гыз варыйды, ону бир дяня гоча кяфтар ейбяджяря вердиляр ... о вахт ися, гялин бяй бир бирини гормяиб... ну вопшем, той ахшамы гыз кишини горяндя, ону сарылыг вуруб горхудан.. 😉 феминистки сейчас выдохнули бы   

Не, реально. Тут написано что у этой песни интересная история. Я признаться впервые об этом слышу. Знаю что армяне постоянно хотят прихватизировать ее себе. Почему именно она? Ведь столько у нас красивых песен, почему уже много лет идет война за эту песню? Подумала может действительно есть какая то история связанная с ней?.

 

Link to comment
Share on other sites

Murad Ali
5 минут назад, Сева ИМ сказал:

Подумала может действительно есть какая то история связанная с ней?.

ну по логике вещей, мой вариант самый подходящий) как и история с Девичьей башней

Link to comment
Share on other sites

Evol
4 минуты назад, Сева ИМ сказал:

Не, реально. Тут написано что у этой песни интересная история. Я признаться впервые об этом слышу. Знаю что армяне постоянно хотят прихватизировать ее себе. Почему именно она? Ведь столько у нас красивых песен, почему уже много лет идет война за эту песню? Подумала может действительно есть какая то история связанная с ней?.

 

интересно)

Sarı Gəlin mahnısının etimologiyası haqqında müxtəlif versiyalar var.[3]

Bir versiyaya görə "Sarı gəlin" mahnısının tarixi İslamdan əvvələ gedib çıxır. Amma bəzi musiqiçilər elə hesab edirlər ki, bu əsərin 150-200 illik tarixi var. İntonasiyasına görə, mahnı çox arxaikdir – 3-4 notun üzərində qurulub. VII əsrin əvvəllərində "sarı" sözü rəmzi mənada "böyük", "dağ" anlamında qəbul edilib. Qədim türk anlayışında isə "sarı" "kübar", "incə" deməkdir. Bizdə bu ifadə iki anlayışda – "rəng" və "ürəyimin sarı siminə toxunma" kimi istifadə edilir. İslamdan əvvəl Oğuz tayfalarının ortaq bir mədəniyyəti olub. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, oğuzlar daha çox bu intonasiyada musiqi mədəniyyətini inkişaf etdiriblər və mahnı zamanla formalaşaraq günümüzə gəlib çıxıb. O vaxt qıza elçiliyə gedəndə qız anasının yox, nənənin yanına gələrdilər. Görünür, ilk dəfədən sevgi oxu daşa dəyən cavanlardan biri "səni mənə verməzlər, ay nənən ölsün, sarı gəlin" deyə belə bir musiqi yaradıb.

Bir versiyaya görə ruslar XIX əsrin 20-30-cu illərində Osmanlı torpaqlarına girərək Ərzuruma qədər əraziləri zəbt ediblər. Rəvayətlərə görə, bu illərdə türk qoşununun başçılarından biri slavyan gözəlinə aşiq olub və "Sarı gəlin" adlı şeir yazıb. Sonra ona musiqi həyatı verilib.

Bir versiyaya görə "sarı" sözü rəng anlamında işlədilmir, bu ifadə insanın daxilindəki "sarı sim"ə eyham vurur. Adətən insanların həssas məqamında bu özünü göstərir. Yəni "sarı" sözü şeirdə rəmzi məna daşıyır. "Sarı gəlin" insanın içindəki məhəbbət, nəciblik və ən xoş keyfiyyətlərin məcmusu kimi başa düşülür. Tarixin bəzi məqamlarında "Sarı gəlin"in qadın gözəlliyinə ünvanlandığı da fərziyyə kimi irəli sürülüb.

Bir versiyaya görə Qurani-Kərimin Bəqərə surəsi – "Dirildən sarı inək" hissəsi var. "Sarı" sözünü din xadimləri Həzrət Fatimeyi-Zəhranın xarakteri ilə əlaqələndirirlər. Yəni onun bütün namuslu, nəcib və cənnət qadınlarının rəhbəri olduğu qeyd edilir. Həmin sarı rəng də bütün nəcib keyfiyyətləri özündə birləşdirmiş xanımların rəmzidir. Bu baxımdan "Sarı gəlin"in nəcib qadınlara ithaf edilmiş ürək sözü kimi tarixdə öz yerini tutduğu söylənilir.

Milli Konservatoriyanın elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri Abbasqulu Nəcəfzadənin fikrincə isə, "Sarı gəlin"in söz və musiqisi XVI əsrin məşhur dövlət xadimi, sərkərdə və şairi Şah İsmayıl Xətaiyə məxsusdur. O deyir ki, Şah İsmayıl sarayda rəqqasə qızların oyununa baxarkən orada sarı rəngli libasda bir qız onun diqqətini özünə çəkib. O andaca Xətai belə bir əsər yazıb. Eyni zamanda, Şah İsmayıl azərbaycanlı xanımın saçının ucunu hörmədiyini yazmaqla rəqqasə qızı nəzərdə tutduğuna eyham vurub.

Musiqiçi İbrahim Qasımovun fərziyyəsində də bu məqam öz əksini tapır. Ud ifaçısı onu da əlavə etdi ki, bu fakt Əzizə Cəfərzadənin tarixi əsərində yığcam şəkildə öz əksini tapıb.

Lakin bir çox araşdırmaçı və alimim dəstəklədiyi versiya bir qədər fərqlidir.Araşdırmalar göstərir ki,nə türklərin nə də ermənilərin adqoyma mədəniyyətində, xüsusilə qadın və qızlar arasında bir başa rəng adı ilə ad verilməsinə təsadüf olunmur.Alimlər qeyd edirlər ki,Sarı sözü təhrif olunub.Belə ki, əslində mahnının adındakı "sarı" "Sara" adının təhrif variantıdır.

"Sarı gəlin" mahnısından sonra mətn-mənaca ona bağlı, onun davamiyyəti olan başqa bir mahnı – "Apardı sellər Saranı" meydana gəlmişdir. "Apardı sellər Saranı" mahnısından bir müddət sonra isə "Sarı gəlin" yallısı yaranır.

 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Bushido
11 минут назад, Evol сказал:

интересно)

 

Гёр нейнен мешгулдулар э ))

Песня о любви азербайджанца к христианке.
Сени мене вермезлер, сачын уджун хёрмязляр 

Link to comment
Share on other sites

Undina

Мне всегда было неприятно,когда наше тыкают другим.Сначало своим объясните, донесите,потом и до чужих очередь дойдет.

Link to comment
Share on other sites

Bushido

 

Устад Джавид на основании легенды о Сары Гялин написал этот свой шах эсер.

«Шейх Санан» (азерб. Şeyx Sənan / شیخ سنان) — стихотворная драма, трагедия в пяти действиях азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида о любви мусульманина шейха Санана к грузинке-христианке Хумар. В образах главных героев, Санана и Хумар в драме, как отмечается, выражен гневный протест, романтический бунт антигуманистической сущности религии. Во имя любви Санан, будучи правоверным мусульманином, признанным учёным разуверяется в исламе, отвергает самые его основы, обвиняет все религии в разъединении людей. Миру слепой веры, мёртвой религиозной догматики шейх Санан, как указывается, противопоставляет мир любви, дружбы, человечности. В драме подытожены те антиклерикальные мысли, которые были высказаны поэтом и в ряде лирических произведений

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lochte
26.12.2019 в 22:54, Editor сказал:

Студенты из Нигерии, обучающиеся в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), исполнили легендарную азербайджанскую народную песню «Сары гялин» (Желтая невеста).

На мероприятии в БВШН по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года студенты 2-го курса факультета нефтегазовой инженерии Иняма Сомточукву Чидинма и Эзинне Эзума Чессика и студенты 3-го курса факультета химической инженерии Гюнель Гусейнли и Нилуфер Аскерзаде исполнили народную песню «Сары гялин» перед зрителями.

 

15773512413715623028_1000x669.jpg

 

Иностранные студенты готовились три дня, чтобы научиться петь эту песню на азербайджанском языке.

Они отметили, что во время обучения в БВШН они близко познакомились с азербайджанским языком и историей и что они были глубоко впечатлены национальными духовными ценностями нашей страны.

«Слова и музыка песни «Сары гялин» очень красивы. История этой народной песни тоже очень интересная. Азербайджан имеет богатую историю, национальную музыку и национальные танцы. И мы изучаем их, потому что любим их», - сказала Иняма Сомточукву Чидинма.

 

И этим блондинку подавай? Моде быть, на диету сначала сели бы?

Link to comment
Share on other sites

Lochte
27.12.2019 в 00:42, Bushido сказал:

 

Устад Джавид на основании легенды о Сары Гялин написал этот свой шах эсер.

«Шейх Санан» (азерб. Şeyx Sənan / شیخ سنان) — стихотворная драма, трагедия в пяти действиях азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида о любви мусульманина шейха Санана к грузинке-христианке Хумар. В образах главных героев, Санана и Хумар в драме, как отмечается, выражен гневный протест, романтический бунт антигуманистической сущности религии. Во имя любви Санан, будучи правоверным мусульманином, признанным учёным разуверяется в исламе, отвергает самые его основы, обвиняет все религии в разъединении людей. Миру слепой веры, мёртвой религиозной догматики шейх Санан, как указывается, противопоставляет мир любви, дружбы, человечности. В драме подытожены те антиклерикальные мысли, которые были высказаны поэтом и в ряде лирических произведений

А по мне так это описание поведения вырожденцев 😞

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who's Online   19 Members, 20 Anonymous, 58 Guests (See full list)

  • +Wolfy
  • +BAKILI
  • +Operator85
  • +invariant
  • +Чомбе
  • +W0lf
  • Caldogno
  • +Чилийский диктатор
  • +DoctorHouse
  • +ZAUR75
  • +Bordertown
  • +Spirt
  • +Grisbi
  • +S.T.A.L.K.E.R
  • +Absheron
  • +Azeri
  • +falkie
  • +Гамлет
  • +TruePick
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions