Jump to content
Baku365.com

150 летняя проблема с образованием


Bushido

Recommended Posts

Bushido
3 минуты назад, Al Pacino сказал:

почему их общество было более урбанизированным, за счет чего?

 

Они были более образованными, уделяли образованию своих детей особое внимание, у наших к сожалению было совсем наоборот. Когда началась индустриальная революция, в 19 веке, образованные армяне были более востребованы в городах. 

Поэтому (+ григорианство) их национальное самосознание намного раньше пробудилось чем наше.

Link to comment
Share on other sites

Victor Howardsson
On 1/29/2020 at 7:50 AM, Bushido said:

 

Они были более образованными, уделяли образованию своих детей особое внимание, у наших к сожалению было совсем наоборот. Когда началась индустриальная революция, в 19 веке, образованные армяне были более востребованы в городах. 

Поэтому (+ григорианство) их национальное самосознание намного раньше пробудилось чем наше.

Российская Империя всячески способствовала образованию грузин и армян, как христиан, и закрывала все пути для нас. Вспомните сколько лет мецанат Тагиев, рассыпавший мешки с золотом, построивший знамениюю русскую церковь , сколько лет он добивался от царя возможности открыть школу для девочек.  Свой иуниверситет вообще русские нам не давали открыть, его открыла АДР.

 • Like 4
 • Excellent 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Bushido
18 часов назад, Victor Howardsson сказал:

Российская Империя всячески способствовала образованию грузин и армян, как христиан, и закрывала все пути для нас. Вспомните сколько лет мецанат Тагиев, рассыпавший мешки с золотом, построивший знамениюю русскую церковь , сколько лет он добивался от царя возможности открыть школу для девочек.  Свой иуниверситет вообще русские нам не давали открыть, его открыла АДР.

 

Первая газета на армянском 1794.
Первая газета на азербайджанском 1875.
До 1875 никаких попыток не было, значит и запрета не было.

"Согласно энциклопедическому словарью Брокгауза и Ефрона в течение однолетнего периода 1892—1893 гг. на Кавказском крае были изданы 84 наименования книг и статей на армянском, 66 на грузинском и 2 на азербайджанском языках."

 • Like 3
 • Facepalm 2
Link to comment
Share on other sites

Oblomov
44 minutes ago, Bushido said:

"Согласно энциклопедическому словарью Брокгауза и Ефрона в течение однолетнего периода 1892—1893 гг. на Кавказском крае были изданы 84 наименования книг и статей на армянском, 66 на грузинском и 2 на азербайджанском языках."

А эти две книги не сожгли?

 • Like 1
 • Haha 2
 • I don't like it 3
Link to comment
Share on other sites

Bushido
19 часов назад, Victor Howardsson сказал:

сколько лет он добивался от царя возможности открыть школу для девочек.

 

"Для получения разрешения и благословения на открытие школы Гаджи Зейналабдин Тагиев пригласил к себе в дом виднейших представителей бакинского духовенства того времени. Однако многие представители духовенства были разгневаны затеей мецената. А в отношении двух религиозных деятелей, которые одобрили идею открытия женской школы, были на следующий же день совершены оскорбительные акции: дом кази Мир Магомета Керима, например, был облит керосином и едва не подожжён, а ворота ахунда Мирзы Абутураба были измазаны нечистотами."

 

necib milletimiz 🤣

 • Like 4
 • Facepalm 1
Link to comment
Share on other sites

nbar
30.01.2020 в 12:34, Bushido сказал:

 

У милли интеллигенции в отличие от Айлисли шахсийэт весигеси есть, но шахсийэта нет.

В наш офис как то приходил милли интеллигент, высокий, лет семьдесят, на лице полевой загар, говорит я историк профессор, говорит - когда Эрдоган был примером, допустил меня к милли архивам Турции, где я нашёл письмо Грибоедова Сталину и Ленину...  Тут я его останавил, и огласил год смерти Грибоедова и год рождения Ленина и Сталина...

Вот и вся интеллигенция, а остальная это не азербайджанская интеллигенция.

 • I don't like it 3
Link to comment
Share on other sites

God_bless_you
4 hours ago, Bushido said:

 

Первая газета на армянском 1794.
Первая газета на азербайджанском 1875.
До 1875 никаких попыток не было, значит и запрета не было.

"Согласно энциклопедическому словарью Брокгауза и Ефрона в течение однолетнего периода 1892—1893 гг. на Кавказском крае были изданы 84 наименования книг и статей на армянском, 66 на грузинском и 2 на азербайджанском языках."

1456754040_ziyadan-cenlibeledek-1.jpg
ZIM.AZ

Şimali Azərbaycanın Rusiyanın tərkibində olması nəticəsində çar hakimiyyəti öz müstəmləkəçilik...

Şimali Azərbaycanın Rusiyanın tərkibində olması nəticəsində çar hakimiyyəti öz müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək üçün təbliğat vasitəsinə ehtiyac duydu və Tiflisdə rus dilində ilk mətbu orqan olan "Tiflisskiy vedomosti" qəzetini 1828-ci ildə nəşr etdi. "Tiflisskiy vedomosti'nin imperiyanın tərkibində olan üç millətin, gürcü, erməni və Azərbaycan türklərinin dillərində əlavəsi nəşr olunurdu. 1829-cu ildə gürcü, 1830-cu ildə erməni və nəhayət, 1832-ci ildə Azərbaycan türkcəsində "Tiflis əxbarı" qəzeti çap olunmuşdur. Hələlik heç bir nüsxəsi aşkarlanmayan "Tiflis əxbarı" haqqında yalnız arxiv sənədləri haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. Mətbuat tariximizin ilk mərhələsində nəşr olunan mətbu orqanlar kimi "Tiflis əxbarı"nın da abunəçilərinin sayı az idi. Quba komendantı Gimbut 1832-ci il 21 yanvar tarixli 119 nömrəli məktubunda qəzet in 30 nəfər abunəçisi olduğunu göstərdiyi halda, Bakı komendantı Kolomiysev abunəçi azlığından şikayətlənirdi.
"Tiflis əxbarı" qəzetinin Azərbaycan dilində ilk nömrəsi 1832-ci ilin yanvarında çıxmışdır. Sənədlərin birində deyilir: "Bu il yanvarın 1-dən Tiflisdə aşağıdakı şərtlərlə tatar dilində qəzet buraxılacaqdır. 1. Qəzet həftədə bir dəfə çıxacaqdır. 2. Rusca nəşrində olduğu kimi, tatar qəzetinin də illik abunə haqqı gümüş pulla 8 manat, yarım illik isə 5 manatdır. 3. Nömrələrin vaxtında çıxmasına və abunəçilərə müntəzəm çatdırılmasına nəzarət qəzetin baş redaktoru, baş saray müşaviri Sankovskiyə tapşırılır. Qəzet almaq istəyənlər ona ya şəxsən, ya da ki, yerli hökumət vasitəsilə müraciət edə bilərlər"

Bu sənəddən göründüyü kimi "Tiflis əxbarı" qəzeti "Tiflisskiy vedomosti"nin əlavəsi olduğu üçün onun redaktoru saray müşaviri Sankovski idi. 1798-ci ildə anadan olan P.S.Sankovski təhsilini xaricdə almışdı. Bir neçə xarici dil bilirdi. O, 1823-cü ildə Tiflisə gəlmiş, Qafqaz baş hakiminin dəftərxanasında çalışmışdı. 1827-ci ildə Sankovski Qafqaz baş hakimi Paskeviçin yanında xüsusi tapşırıqlar üzrə məmur işləyib. Nəşrə başlayan "Tiflisskiy vedomosti" qəzetinin redaktoru təyin olunmuşdu.

"Tiflis əxbarı"nın materiallarını Mirzə Əpriəm Yenikolopov redaktə edirdi. O, şərq dillərini bilirdi.

Tiflis Əxbarı 1832 də çap edilib 1875 də Əkinci qəzeti çap edilib...

Deyirəm guya siz bilmirsiz ki, tariximizdə nə qədər haqsızlıq olub.... Müsəlman ölkəsi olaraq başımızdan basıblar....

Məşədi ibadın sözü olmasın mən tarix nadiri yarıyacan oxumusam bir şey başa düşmədim bu bisavadlar neynəsin... 

Bizim dünya şöhrətli FÜzulimiz olanda ermənilər hindistan çöllərində gəzirdilər..

kstate ermenilerin ilk qəzeti hindistanda çap edilib ))))))) 


 

Edited by God_bless_you
 • Like 2
 • Excellent 2
 • I don't like it 2
Link to comment
Share on other sites

Bushido
8 минут назад, God_bless_you сказал:

Müsəlman ölkəsi olaraq başımızdan basıblar....

 

Teqsir ancaq özümüzde olub, özümüzdedir.

Axundovun Azerbaycan dilinde ilk qezetin sahibi ve redaktoru Zerdabiye mektubu:

"Bir də şikayət edirsən ki, sənin qəzetini alan yoxdur. Sözün çox hesabı. Kim alsın? Vəqta ki, şəhərlərdə, kəndlərdə və obalarda xanzadəmiz, bəyzadəmiz, sövdəgərzadəmiz, əkinçilərimiz, sərkarlarımız, çobanlarımız oxumaq və yazmaq bilmirlər, ünas əhli hakəza, qəzeti alıb neyləsinlər? Cırsınlar, tullasınlar? Külli İrəvan quberniyasının xalqı türki oxumaq bilmir. Qalan yerlərdə ki, bir paraları filcümlə oxumaq, yazmaq bilirlər, alıblar, dəxi nə istəyirsən? Sənin muradın o vaxtda kamilən bitər ki, bizim hətta çobanlarımız da Prus çobanları kimi oxumaq, yazmaq bilələr və ünas tayfamız da oxumaq bilə."

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

God_bless_you
9 minutes ago, Bushido said:

 

Teqsir ancaq özümüzde olub, özümüzdedir.

Axundovun Azerbaycan dilinde ilk qezetin sahibi ve redaktoru Zerdabiye mektubu:

"Bir də şikayət edirsən ki, sənin qəzetini alan yoxdur. Sözün çox hesabı. Kim alsın? Vəqta ki, şəhərlərdə, kəndlərdə və obalarda xanzadəmiz, bəyzadəmiz, sövdəgərzadəmiz, əkinçilərimiz, sərkarlarımız, çobanlarımız oxumaq və yazmaq bilmirlər, ünas əhli hakəza, qəzeti alıb neyləsinlər? Cırsınlar, tullasınlar? Külli İrəvan quberniyasının xalqı türki oxumaq bilmir. Qalan yerlərdə ki, bir paraları filcümlə oxumaq, yazmaq bilirlər, alıblar, dəxi nə istəyirsən? Sənin muradın o vaxtda kamilən bitər ki, bizim hətta çobanlarımız da Prus çobanları kimi oxumaq, yazmaq bilələr və ünas tayfamız da oxumaq bilə."

deyirəm ki, 100 ildə keçib yenə də düzəlməmişik eeee))))))) yenə də prus çobanlarını örnək göstəririk )))))) yenə də hər yerdə bizdən daha savadlıdılar bizdən başqa...

sadəcə tarixi, ədəbiyyatı olmayan hindistan qaraçılarıyla bizi müqayisə etməyiniz məncə düzgün deyil.. Sizin örnək göstərdiyiniz erməni qəzetini də, hindistanda yaşayan erməni rahib çap edirmiş... və ancaq Ermənistan dövləti qurmaq propagandası aparırmış... 5-ci əsrə qədər ümumiyyətlə əlifbası olmayanları bizə örnək göstərirsiz..

 

nə isə... gedim çay içim sonra da gedim Xəzər dənizinin sahilində bir gəzinim ...

Edited by God_bless_you
 • Like 1
 • Excellent 1
 • I don't like it 2
Link to comment
Share on other sites

Bushido

image.jpeg

 • Like 3
 • Excellent 2
Link to comment
Share on other sites

Al Pacino

скорее прав чем нет

в 21-ом веке конечно немного по-другому, но и сейчас связи важнее знаний, плюс bacarına can qurban

Link to comment
Share on other sites

Manneken Pis

Сатирик на то и сатирик чтобы через обидные слова спровоцировать мыслительные процессы.

У нашего народа того о чем написал Мамедкулизаде не больше и не меньше чем у других народов. Ну может чуть больше в последние годы, но это временно:)

 • Like 1
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Arximed

Bunun birmənalı cavabı yoxdur. Bizdən Stenfordda oxuyan da çıxır, hırla-zırı qanmayan da..

P.S. Haqlı-haqsız 1 hərflə yazılmalıdır.

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Zlaw

Прав .. озде несмотря на то что живём в 21 веке, что тогда, что сейчас, по уровню образования в СНГ мы наверняка на последнем месте...

раньше Молла шмолла сехбети, сейчас же, Гоншу вар Гохум вар, Агибдю :facepalm:

 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Arximed

Biliklə bağlı əsas 2 Feys qrupun üzvüyəm. İkisinin bir yerdə 20000-ə yaxın üzvü var. Orda molladan-falçıdan söhbət edən yoxdur...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

nbar

У нас оригинальная страна, дают взятку что бы не учится.

Надев хиджаб с малолетними детьми переходят дорогу на красный свет светофора со словами Аллах керимди.

 • Like 3
 • Excellent 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Victor Howardsson
5 hours ago, Bushido said:

 

Первая газета на армянском 1794.
Первая газета на азербайджанском 1875.
До 1875 никаких попыток не было, значит и запрета не было.

"Согласно энциклопедическому словарью Брокгауза и Ефрона в течение однолетнего периода 1892—1893 гг. на Кавказском крае были изданы 84 наименования книг и статей на армянском, 66 на грузинском и 2 на азербайджанском языках."

Eсли нам не давали создавать школы, училища, семинарии -каком образом вырастут поколения, которые начнут печатать газеты? Каким образом? В какие годы наконец разрешили создавать русско-татарские школы? Когда дали возможность создавать наши семинарии -после Гори наконец наши смогли учиться в Казахе, в семинарии, которую наши выбивали у царя Б-г знает сколько лет. До этого наши ехали в Горийскую семинарию Про более вышее образование -вынуждены были учиться в Петербурге, Казани, Одессе, Киеве.Сила нашего народа в том, что несмотря на все препоны наши учились, и когда РИ рзвалилась у нас была огромная армия интеллигенции , которая и создала АДР, ничем не хуже чем в Грузии и Армении.
У нас зачем большевики проводили гигантские репрессии ! 70.000 было репрессировано ! -у нас Россия уничтожала бешено именно наш слой интеллигенции, национальной интеллигенции, который был ненавистен шовинистам. Так что вся российская пропаганда о том, что мы якобы не желали учиться не стоит и выеденного яйца.
Тагие выбивал у царя столько лет разрешение на школу для девочек -и это мы не желали учиться?
Ваши ссылки на каких-то невежественных молл бесмысленна -эта прослойка не хотела, но были купцы, была аристократия, военные и все они вместе добивались образования. Кстати, не вспомните ли сколько азербайджанских генералов уничтожили большевики в 20е? Вот Вам -наших не призывали на военную службу, унижали всячески, а с последним царем и его семьей был расстстрелян наш генерал -не покинул царя хан Нахичеванский.
Царь получил по справедливости -нашу нацию затаптывала его династия, а где были армяне и грузины в последние часы династии?
И еще для Бушидо -только я пишу на форуме, что нынешняя правящая семя СОЗНАТЕЛьНО уничтожила все приличные школы и университеты -то есть, по указанке Жирика и Москвы сознательно УГРОБИЛА НЕСКОЛьКО ПОКОЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ -та же старая cxема -НЕ БУДЕТ НОРМАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, а взамен будут маргинальные русскосекторские школы и филиалы -тогда завтра не будет нормальных газет и книг. То есть все губит отсутствие приличного образования и, кстати, и русские , и армяне это знают -вот и гробят образование у нас, а завтра будут ехидничть -мол нет нормальных журналистов, газет, книг.
Надо быть справедливым.
 Но мы прорвемся, как ростки цветов, прорываются сквозь асфальт. Никто не может клеветаь , что мы не желаем образование для наших детей -наших детей искусственно лишают образования -Мика, его покровительница сознательно уничтожили блестящие лицеи, 2 прекрасных университета (у армян 7-8 Западных университета) и это все вошло в историю. Имя этих наших деятелей тоже запечатлено в анналах истории.

 • Like 3
 • Excellent 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Sir Davos
2 часа назад, Arximed сказал:

Bunun birmənalı cavabı yoxdur. Bizdən Stenfordda oxuyan da çıxır, hırla-zırı qanmayan da..

P.S. Haqlı-haqsız 1 hərflə yazılmalıdır.

 

Haq, ədalət, bunlar hamısı ərəb sözləridir.

 • Facepalm 1
Link to comment
Share on other sites

Arximed

Mirzə Cəlil bunu heç vaxt təxmin edə bilməzdi.

 

 • Like 3
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Sir Davos
7 минут назад, Arximed сказал:

Mirzə Cəlil bunu heç vaxt təxmin edə bilməzdi.

 

Что с ее голосом? Говорятт она сильно на травку подсела после переезда в штаты. Может поэтому она в солнечных очках хоть и погода не сонечная.

Link to comment
Share on other sites

Glock

Неправсан)

Он во-первых обобщает и раздувает, во-вторых путает одно с другим и не имеющим отношение к стремоению и уровню образования или воспитания.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
2 часа назад, Arximed сказал:

Biliklə bağlı əsas 2 Feys qrupun üzvüyəm. İkisinin bir yerdə 20000-ə yaxın üzvü var. Orda molladan-falçıdan söhbət edən yoxdur...

Онлар 10 милйонлуг Азярбайджанын нечя фаизини тяшкил едир?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
2 минуты назад, Glock сказал:

Неправсан)

Он во-первых обобщает и раздувает, во-вторых путает одно с другим и не имеющим отношение к стремоению и уровню образования или воспитания.

Имеет прямое отношение. Фалчыйа моллайа юз тутан адам елмдян узагдыр. Елмляр намизяди олса беля.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Arximed
1 minute ago, Сева ИМ said:

Онлар 10 милйонлуг Азярбайджанын нечя фаизини тяшкил едир?

Mən artıq bu sualın cavabını yazdım. Biz bircinsli xalq deyilik. 

Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
1 минуту назад, Arximed сказал:

Mən artıq bu sualın cavabını yazdım. Biz bircinsli xalq deyilik. 

Ялбяття, биздян чох чох архада галан миллятляр дя вар, мясялян сомали. яфган, йакутлар...но почему то это не утешает...

Link to comment
Share on other sites

Glock
Just now, Сева ИМ said:

Имеет прямое отношение. Фалчыйа моллайа юз тутан адам елмдян узагдыр. Елмляр намизяди олса беля.

Что подразумевается под моллайа уз тутма?

Например, из 20 набравших самый высокий бал на экзаменах в прошлом году 7 абитуриентов намаз гыланы...

Это показатель или нет?)))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Arximed
9 minutes ago, Сева ИМ said:

Ялбяття, биздян чох чох архада галан миллятляр дя вар, мясялян сомали. яфган, йакутлар...но почему то это не утешает...

Mənim nəzərdə tutduğum ayrı şeydi. Bircinsli olmaq - yəni ancaq bir cürə olmaq deməkdir. Bu xalqın içində falçıya gedən də var, Harvardda oxuyan da var. Belə ziddiyyətli hallar çox nadir rast gəlinir .

Əgər Mirzə Cəlilin dediyi kimi olsaydı, biz indi Somalidən də Əfqanıstandan da pis gündə, Afrikanın buşmen tayfalarının günündə olmalıydıq.

Amma bizdən Silikon vadisinə işləməyə gedənlər var. Siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Təhsilin bərbad sayıldığı ölkədən ABŞ-a nüfuzlu şirkətlərə işləməyə gedən var. Biz bərbad təhsillə özümüzü inkişaf etdirə bilirik. İndi gör bizim təhsil normal olsa gör nə olar?

Edited by Arximed
 • Like 4
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Murad Ali

чем богаче и властнее человек, тем больше вокруг него гадалок и магов)))) гедиб пулуну хейир ишляря, эхсана, йетим кясыба тёкмяз, амма фалчылары гыззылла бастырыр... бах бу бизимкилярди. 

и тут не понять, это генотип такой, это приходящее, или это так бывает.)) я вот не сильный мира сего, мне не понятны такие вещи) бир дяня министрдан олигархдан олсайды, бурда, тутардых ону хиртяинян, допросить елиярдик)))

Link to comment
Share on other sites

Сева ИМ
1 минуту назад, Glock сказал:

Что подразумевается под моллайа уз тутма?

Например, из 20 набравших самый высокий бал на экзаменах в прошлом году 7 абитуриентов намаз гыланы...

Это показатель или нет?)))

Нет)) постараюсь пояснить. 

Во первых откуда у вас эти данные. можно посмотреть?))

Во вторых учитывая что это Азербайджан я не верю в интеллектуальные способности тех ребят кто набрал 700 баллов. Могли дать взятки нужным людям. Могли быть родственниками нужных людей. 

В третьих ответ в самом моем посту - человек кто обращается к "потусторонним силам" далек от науки даже если он кандидат наук.  С дочей учились ребята которые перед экзаменом ходили на всякие Пир-ы МирМевсюм Ага и тд. А другие ребята давали свои ручки им, мол апар мяним ручкамы орда дашын ятрафына фырлат гой имтаханы йахшы йазым. Даже если завтра этот ребенок наберет 700 нет эээ 900 баллов, я сомневаюсь в его интеллектуальных способностях.  Потому что интеллект это не только вызубренные книжки. но и мышление которое у них по видимому отстает. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Adina
Just now, Glock said:

Что подразумевается под моллайа уз тутма?

Например, из 20 набравших самый высокий бал на экзаменах в прошлом году 7 абитуриентов намаз гыланы...

Это показатель или нет?)))

Показатель чего?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who's Online   21 Members, 14 Anonymous, 50 Guests (See full list)

  • +Gulchatai
  • +-=laziale=-
  • +Agriae
  • +trr
  • Caldogno
  • +Bordertown
  • +MegadriveXX
  • +telefonist
  • +Sultann
  • +Ronald R.
  • +No_limited
  • +ZAUR75
  • +Pashayev
  • +Standby
  • +Wolfy
  • +TruePick
  • +Zefir
  • +Чилийский диктатор
  • Xazar
  • +Manneken Pis
  • +Spirt

×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions