Jump to content
Baku365.com
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Ilgar Məmmədov Altay Göyüşovun peçinə odun saldı


Rasim1982

Recommended Posts

Rasim1982

Bir qorxaq Altay bəy Göyüşov var. Ötən ilin yayından köçdü Almanıyaya, başladı oradan müxalif yönlü qədeş-fason bəyanatlar verməyə. Səbəbinə çox da dərin getməyə ehtiyac yoxdur, mövzu başqadır.
 

Amma oktyabrda birdən məlum oldu ki, hansısa sənədləşmə işlərini yoluna qoymaq üçün qorxaq Altay Göyüşov Almaniyadan Bakıya gəlməlidir.

Onun dərdini təsəvvür edə bilərəm: “Axı bu qədər danışdım… Bakıya necə dönüm? Amandır, tutarlar məni...”

 

Ağılına fikir gəldi: “Tapdım! İlhamın İlqardan zəhləsi gedir, düzdür? Düzdür. Gəlsənə, İlqarı yaxşı-yaxşı vurum, birdən aeroportda tutsalar, deyərəm ki, ağa nəçənnik, mən hətta İlqarı da pis vururam”.

 

Və başlayır! 6-7 oktyabrda İlqar Məmmədov və REAL haqqında 5 dənə dalbadal “vurucu” status yazır, arada birini elə-belə, ədəbiyyat haqda yazır (“e-e, cənab polkovnik, mən ziyalı adamam” vəziyyəti üçün). Başqa heç nə yazmır. Sonra bu statuslardan ibarət Facebook “sığortası”nı yanına alıb minir təyyarəyə, uçub gəlir Bakıya.

 

Sənədlərini səhmana salır. Hələ bir İlham Əliyev hakimiyyətinin dövlət xidmətləri haqda xoş status-namə də qoşur, sitat: “özümə də təəccüblü gəlirdi, işlərimi çox tez həll edirdilər, bu öz yerində, amma üstəgəl, müəllim, xoş gəlmisiniz, burada gözləmə, gəl içəridə otur, bir stəkan çay iç filan, əməlli qayğı göstərirdilər”.

 

1 günlük işini görüb qayıdır Almaniyaya. İlqar Məmmədov yaddan çıxır.

 

İndi təzədən başlayıb İlqara söz atmağa. Yenə Bakıda işi var?

 

Lap dərinə baxanda Altay Göyüşovu titrəməyə salan başqa məsələdir. Ötən ilin iyulunda mən ondan xahiş etmışdim ki, müxalifətin birləşib seçkiyə bir yerdə getməsi üzrə planın təşəbbüskarı mən olmayım, sən ol ki, digər partiyalarda qıcıq yaranmasın: "Sən bu işi ziyalı kimi başla, sonra istəsən tezliklə kənara dur, partiyalar olaraq özümüz irəli apararıq. İstəsən lap özün də davam et".

 

Əvvəlcə razılaşdı. Sonra anladı ki, birdən İlham Əliyev onun xaricə yolunu bağlayar - lap köç qabağı idi. Qorxdu. Gedib bu ideyamı partiyalara elə şəkildə çatdırdı ki, iş heç alınmasın. Bu məsələdə şəxsən mənim qarşımda gözü kölgəli olduğu üçün heçnədən dedi-qodu salmağa bəhanə kimi bir-iki kənar mövzu tapmalı idi. Klounlaşmış qədeş roluna girib tapdı da...

 

Qorxaq Altay Göyüşovu həbs etsələr, Avropada müdafiəsini şəxsən özüm təşkil edəcəm. Bakıya gəlmək istəyirsə, biletin qiymətinə “İlqarı vur” talonunu daha əlavə etməsin, özünün klounlaşmış qədeş dili ilə desək “yekə cəyildü”.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Zlaw

А кто Алтай? 

По началу его спутал, с одним юристом, который тут по банковским делам людям помогает)

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

VusalAze
32 minutes ago, Zlaw said:

А кто Алтай? 

По началу его спутал, с одним юристом, который тут по банковским делам людям помогает)

Историк,преподовал в Бгу,одно время близким с Мусаватом был.Шехер лехджесинде данышыр поэтому чуть что гйадеш обзывают его))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bushido
12 минут назад, VusalAze сказал:

Историк,преподовал в Бгу,одно время близким с Мусаватом был.Шехер лехджесинде данышыр поэтому чуть что гйадеш обзывают его))

 

 

Он в Мусавате не был, был членом правления РЕАЛ.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Baku2018

название темы - брр ((

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

VusalAze
9 minutes ago, Bushido said:

 

 

Он в Мусавате не был, был членом правления РЕАЛ.
 

В 2003м году ушел из Мусавата,Divan üzvü idi orda

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Birdman

гырын бир-биринизи....

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kent

Кюль сизин тяпянизя. Отуз илдир бир-бирляриня гириб дидилляр, бир арайа гялиб чыха билмирляр. Адларыны мюхалифятчи гойублар – мяддахлар, ишверянляр, тяхрибатчылар йагынчагы. Бунларын бири-бириня бёхтан вя ифтиралар йахмагдан башга бир амаллыры йохдур. Имканым олсайды йерляшдирярдим сизи Сумгайыт колхоз базарына вя хярянизя бир полка верярдим – бялкям дя бир сырада отуруб картов-соган сатсаныз чямиййятя даха чох хейириниз дяйярди…

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Evol

Не слог Ильгара. Скорее Натиг написал для него.

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Glock

Ильгар красиво подколол)

Обоим не симпатизирую. 

Оба лучше тех кто во власти.

Оба слабаки.

Link to comment
Share on other sites

Bushido

Алтай мне ближе, но в этом споре он виноват.
Он постоянно нападал на Ильгара и Эркина, дошел до исковеркания имен.

Поэтому этот пост от Ильгара.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Glock

Не наблюдаю за ними... даже не знал что Алтай в Германии. Суетятся )

Link to comment
Share on other sites

VusalAze
26 minutes ago, Bushido said:

Алтай мне ближе, но в этом споре он виноват.
Он постоянно нападал на Ильгара и Эркина, дошел до исковеркания имен.

Поэтому этот пост от Ильгара.

Мехтизаде пишет,вы об этом?)Алтайын мараглы риторикасы вар,и знания немаленькие.Хырдачылыг едирлер амма менасыз йере..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bushido
2 минуты назад, VusalAze сказал:

Мехтизаде пишет,вы об этом?)Алтайын мараглы риторикасы вар,и знания немаленькие.Хырдачылыг едирлер амма менасыз йере..

 

 

Не только это, Алтай уже давно на них нападает, они не отвечали, арада дуз чёряк вар. Но сейчас Ильгар решил ответить.

Link to comment
Share on other sites

Birdman
6 минут назад, VusalAze сказал:

Мехтизаде пишет,вы об этом?)Алтайын мараглы риторикасы вар,и знания немаленькие.Хырдачылыг едирлер амма менасыз йере..

риторика иле не оладжаг ки?  бах Трамп ингилисдже данышанда агыр сехвлер едир, амма еркек ишлейир...практик иши вар....Алтай данышыр....выды выды выды

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

VusalAze
2 minutes ago, Birdman said:

риторика иле не оладжаг ки?  бах Трамп ингилисдже данышанда агыр сехвлер едир, амма еркек ишлейир...практик иши вар....Алтай данышыр....выды выды выды

Чох берабер чекили мугайиседир))Онун иши данышмагдыр да,адам муеллим олуб))

 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Birdman
3 минуты назад, VusalAze сказал:

Чох берабер чекили мугайиседир))Онун иши данышмагдыр да,адам муеллим олуб))

онун данышдыгыны бу форумда муеллим олмайанлар да анлайыр ве данышыр...везиййет хер кесе беллидир...мовзуну не гедер чурутмек олар ахы...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

VusalAze

Ингилаб заманы?))дунен тез иди сабах гедж оладжаг?)

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Editor

Ильгар ответил на этот статус Алтая

 

screenshot-www.facebook.com-2020.08.11-04_45_40-2.png

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Editor

вот еще

 

screenshot-www.facebook.com-2020.08.11-04_49_11-2.png

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Evol

Почему Мехдизаде?

Link to comment
Share on other sites

VusalAze
2 minutes ago, Evol said:

Почему Мехдизаде?

Намекает на что продался им..Хотя не намекает,уже открыто говорит))

Link to comment
Share on other sites

Bushido
2 минуты назад, Evol сказал:

Почему Мехдизаде?

 

Bir iki defe Üzeyir Mehdizadenin ugurlu mügenni oldugunu yazib. Bu da onu bele dolayir.

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Editor
4 minutes ago, Evol said:

Почему Мехдизаде?


Может намекает на Р.Мехтиева

Link to comment
Share on other sites

Bushido
4 минуты назад, Editor сказал:

вот еще

 

screenshot-www.facebook.com-2020.08.11-04_49_11-2.png

 

 

Bundan sonra cavab verdi Ilqar, Altayin uzun statusu "Washington filan" daha sonra cavab olaraq yazildi.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Editor
Just now, Bushido said:

 

 

Bundan sonra cavab verdi Ilqar, Altayin uzun statusu "Washington filan" daha sonra cavab olaraq yazildi.


Ясно 
 

в любом случае неприятно эту разборку читать...

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

nekka
Только что, Editor сказал:


Ясно 
 

в любом случае неприятно эту разборку читать...

 

Напоминает эсеры, меньшевики,  анархисты. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bushido
Только что, Editor сказал:


Ясно 
 

в любом случае неприятно эту разборку читать...

 

 

 

Алтай кёхня танышымды, атасы да меним илк мюдюрюм олуб, амма бу сохбетде тегсир 100% ондадыр.
Сияси тенгид оз йэринде, амма о дозаны гачырды.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Editor

На самом деле, сегодня президенту нет реальной альтернативы.

 

претенденты  грызутся  друг с другом на ФБ и Ютуб комментах посредством троллей.

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Bushido

Они говорят Ильгару зачем проводишь переговоры с властями, зачем Эркин пошел в парламент.
Немного смешно..

 

Во первых он за свои убеждения 6 лет отсидел, во вторых открытые переговоры оппозиции с властями самое нормальное явление во всем мире. Он же не как АХДЖП тайные переговоры с Мехтиевым и Али Гасановым вел.
В третьих от бойкота никакой пользы никогда не было, Эркин будучи в парламенте более полезен для страны, чем вне парламента.
В четвертых большевизм (а Алтай, Гияс и др ведут себя как большевики) до добра не доводит.

 • Like 1
 • Excellent 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who's Online   10 Members, 4 Anonymous, 33 Guests (See full list)

  • +Elbilir
  • navy
  • +Znaya
  • +Хамаль
  • +Джема
  • +AliSa_777
  • +sapiens
  • +Buritas
  • +Razario
  • varra
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions