Jump to content
Baku365.com

Нефтяной Фонд Азербайджана - доходы, расходы, инвестиционная политика


Tehnokrat

Recommended Posts

Tehnokrat

Счётная Палата при Милли Меджлисе Азербайджана обнародовала недавно небезынтересный анализ бюджета НефтеФонда Азербайджана на 2019 г. Там в очень обтекаемой форме указаны довольно-таки серьёзные замечания:

IV BÖLMƏ. NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSIYƏLƏR
Beləliklə, Rəy üzrə məlumatları ümumiləşdirərək aşağıdakıları qeyd etmək olar:

4. Fondun budcə gəlirlərinin büdcə xərclərini üstələməsi 3854911,3 min manat
profisitin yaranmasına, Fonda daxilolmaların yığıma yönəldilməsinə şərait yaratmasını,
eyni zamanda “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya” ilə
təsdiq edilmiş “neft və qaz gəlirlərinin zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25%dən az
olmayan hissəsinin yığıma yönəldilməsi” prinsipinə riayət edilməsinin mümkün
olmamasını;

11. 2009-cu ilin büdcə zərfinə daxil olan orta müddətli iqtisadi-sosial inkişaf
Konsepsiyası (2018-2021) və toplu maliyyə balansında qeyd olunan məlumatlara
əsasən Dövlət Neft Fondunun dövlət büdcəsinə transfertin tədricən azaldılması,
həmçinin Fondun gəlirlərinin 2019-cu il üzrə 15579,2 mln manat, xərclərinin isə 11364,3
mln manat olmasına baxmayaraq təqdim olan büdcə layihəsində Fondun gəlirləri
15450149,7 min manat xərcləri isə 11595238,4 min manat nəzərdə tutulmasını;
12. 2003-cü ildən hazırkı dövrədək transfertin həcminin ən yüksək olduğu dövrün
2019-cu il üzrə 11364,3 mln manat nəzərdə tutulması Milli İqtisadiyyatın Strateji Yol
Xəritəsində təsbit edilən Dövlət büdcəsinin Dövlət Neft Fondunun transfertlərindən
asılılığının azaldılması məqsədləri ilə uyğunluq təşkil etməməsini;
13. Fondun Əsasnaməsinə uyğun olaraq əldə edilmiş vəsaitlərin öncül
sahələrinin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi əsas vəzifə kimi müəyyən edilməsinə
baxmayaraq növbəti ildə bu istiqamət üzrə aktiv fəaliyyətin nəzərdə tutulmaması;

14. Azərbaycan Respublikasının 24 avqust 2018-ci il tarixli 234saylı Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş yeni
Büdcə qaydası (Büdcə qaydası) ilə “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə
uzunmüddətli strategiya” təsdiq edilmiş “Neft və qaz gəlirlərinin zirvə səviyyəsinə
çatdıqda onların 25%-dən az olmayan hissəsinin yığıma yönəldilməsi” prinsipi ilə
uyğunluq təşkil etməməsini;

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
s4etnaya_palata.jpg
INTERFAX.AZ

Счетная палата Азербайджан рекомендует Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) готовить прогнозы по расходам на три года вперед, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год. «Для эффективного применения долгосрочной инвестиционной стратегии, большей оптимизации инвестиционного портфеля и увеличения доходности ГНФАР необходимо прогнозировать расходы не только на следующий год, но и на два последующих года», - отмечается в заключении. Как сообщалось, доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются в
Read more  

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
gnfa.jpg
INTERFAX.AZ

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2019 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) прогнозируются в объеме $7 млрд 775,7 млн (13 млрд 218 млн 752,6 тыс. манат), отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год. В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2019 году прогнозируются на уровне $6 млрд 790 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторож
Read more  

Доходы ГНФАР в 2019г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысят $7,7 млрд

gnfa_s.jpg

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2019 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) прогнозируются в объеме $7 млрд 775,7 млн (13 млрд 218 млн 752,6 тыс. манат), отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2019 году прогнозируются на уровне $6 млрд 790 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $944 млн.

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождений Кюрсанги–Гарабаглы в 2019 году прогнозируются в объеме $2,38 млн, Сураханы -Гарачухур – $5,7 млн, Зых-Говсаны – $2,99 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $0,02 млн, Нефтчала-Хыллы – $1,43 млн, Мишовдаг-Келаметдин – $3,69 млн, Кюровдаг - $7,04 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $9,54 млн, с блока Бинагади – $8,69 млн, Бахар –Гум-дениз – $0,26 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

nikotrissa

@Tehnokrat гораздо интереснее читать ваши собственные версии/анализы,чем скучные цифры) что вы имеете в виду под "небезынтересным"?) и исходя из какой цены за баррель делается прогноз- 60 $ тоже?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lochte

Забудьте про Нефтяной фонд, и живите спокойно

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
On 1/7/2019 at 12:56 AM, nikotrissa said:

@Tehnokrat гораздо интереснее читать ваши собственные версии/анализы,чем скучные цифры) что вы имеете в виду под "небезынтересным"?) и исходя из какой цены за баррель делается прогноз- 60 $ тоже?

Если совсем коротко, то Счётная Палата как главный орган парламентского финансового контроля обнаружила, что НефтеФонд сплошь и рядом нарушает требования нормативных документов регулирующих его деятельность.

 • Haha 3
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
www.turan.az
WWW.CONTACT.AZ

Баку/08.01.19/Turan: B декабре 2018 года Государственный Нефтяной Фонд посредством валютных аукционов Центрального Банка...

Госнефтефонд на валютных аукционах за год увеличил продажу долларов на 79,5%

Баку/08.01.19/Turan: B декабре 2018 года Государственный Нефтяной Фонд посредством валютных аукционов Центрального Банка реализовал 677,1 млн. долларов.

По сравнению с ноябрем Госнефтефонд увеличил продажу иностранной валюты на 23 млн. долларов или 3,5%.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lochte
10 часов назад, Tehnokrat сказал:

Если совсем коротко, то Счётная Палата как главный орган парламентского финансового контроля обнаружила, что НефтеФонд сплошь и рядом нарушает требования нормативных документов регулирующих его деятельность.

Шахмара надо отправить вслед за его другом Руфатом или нахичеванцуу можно простить его проделки?

Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
On 1/9/2019 at 9:32 AM, Lochte said:

Шахмара надо отправить вслед за его другом Руфатом или нахичеванцуу можно простить его проделки?

Судя по тому как брату Шахмара перед самым банкротством Стандарт банка подарили оттуда ок. 100 млн. манат оформив как беззалоговый кредит (что могло быть сделано только по указанию с очень высокой инстанции), Шахмар пока крепко сидит на своём месте.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
9 hours ago, Haisenberg said:

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана, в 2018 году в рамках проекта АЧГ в фонд поступило 9,72 миллиарда долларов.

image.png.b3d00b7cab836d2de8417cee8c564d0d.png

 

В манатах это составляет 16.5 млрд.

Интересно, что на этот год НефтеФонд прогнозирует доходы на 3.3 млрд. манат (18%) ниже чем в прошлом, но Счётная Палата связывает это в большей степени с более низкой индикативной ценой на нефть (нетто 60 долл. за бочку) по сравнению с фактической в 2018 году (примерно нетто 68 долл. за бочку):

image.thumb.png.b47e0debdac07ec51c2b237bf88b1bdd.png

image.png.c51c4756685cdfecaf29641f238bb252.png

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Хамаль
08.01.2019 в 22:38, Tehnokrat сказал:

Если совсем коротко, то Счётная Палата как главный орган парламентского финансового контроля обнаружила, что НефтеФонд сплошь и рядом нарушает требования нормативных документов регулирующих его деятельность.

Можно ещё короче: воруют, однако...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Tehnokrat
gnfa.jpg
INTERFAX.AZ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил второй транш бонуса в размере...

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил второй транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

"По условиям нового контракта, в 2018-2025гг ГНФАР получит $3,6 млрд в виде бонусов ($450 млн ежегодно - ИФ). Второй транш в размере $450 млн поступил в ГНФАР в начале января текущего года", - отметили в ГНФАР.

Link to comment
Share on other sites

Genius

Ничего хорошего в работе НФ сказать не могу, а плохое и без меня все знают.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

PRAVDORUB
11.01.2019 в 11:55, Хамаль сказал:

Можно ещё короче: воруют, однако...

учитывая количество лет это уже не воровство и даже не коррупция, это такая извращенная ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ.

тупиковая, неэффективная и т.д., но все таки форма управления.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Tehnokrat

Ещё один тихий эпик фейл, несмотря ни на какую пропагандистскую трескотню на уровне правительства о небывалом развитии экономики Азербайджана - инвестиционная доходность АзНефтеФонда в 2018 г. снизилась почти до нуля ...

bc20ed46-b113-44d4-86d3-be96ec80f331_675
REPORT.AZ

Купленные фондом акции принесли убыток

В 2018 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 0,35%. Хотя в 2017 году этот показатель составил 1,88%. В течение года доходность по инвестициям в облигации и инструменты денежного рынка увеличилась с 0,65% до 0,68%, инвестициям в недвижимость - с 0,22% до 0,54%. Доходность по инвестициям в акции (1,01%) сменилась убытком в 0,87%.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Tehnokrat

ГосНефтеФонд не выполнил план продажи долларов за два месяца этого года (должен был продать 1.1 млрд. долл.):

1f6c9e18-5456-493c-a58b-4b8f354c42a8_675
REPORT.AZ

В январе-феврале текущего года Госнефтефонд Азербайджана продал валюту в объеме 951,1...
www.turan.az
WWW.CONTACT.AZ

Баку/13.03.19/Turan: B феврале 2019 года Государственный Нефтяной Фонд продал на...

 

Edited by Tehnokrat
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Tehnokrat

Почти полностью проваливший в прошлом году показатель по прибыльности АзНефтеФонд (был почти на нулевом уровне), теперь пытается прикрыть свою преступную некомпетентность (если не сказать больше) этим набором слов:

investision_061118.jpg
WWW.TREND.AZ

На конец 2018 года 76,5 процента инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда...


БАКУ/ Trend/ - На конец 2018 года 76,5 процента инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом и в инструменты рынка краткосрочных капиталов, сказали Trend в Фонде.

Как отметили в Фонде, на сегодняшний день портфель SOFAZ включает в себя финансовые инструменты, выраженные в порядка 20 валютах.

"Кроме того, географическая диверсификация также является одним из ключевых направлений инвестиционной стратегии SOFAZ. Таким образом, на данный момент вложения SOFAZ распределены между более чем 50 странам и направлены в 10 секторов мировой экономики. На конец 2018 года 76,5 процента инвестиционного портфеля SOFAZ было вложено в финансовые инструменты с фиксированным доходом и инструменты рынка краткосрочных капиталов, 12,8 процента - в акции, 5,3 процента - в недвижимость и 5,4 процента - в золото", - сказали в SOFAZ.

Далее, в Фонде сказали, что главная задача диверсификации инвестиционного портфеля – распределение финансовых потоков в различные виды инвестиций.

"Это в значительной степени снижает возможные риски и уменьшает вероятность потерь от вложения средств. Диверсификация инвестиционного портфеля SOFAZ воплощается в жизнь на нескольких уровнях, на которых особое внимание уделяется таким параметрам как валютный состав портфеля, а также типы активов, страны, регионы и сектора экономики в которые инвестирует Фонд", - отметили в SOFAZ.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

nospa2019
08.02.2019 в 19:41, PRAVDORUB сказал:

учитывая количество лет это уже не воровство и даже не коррупция, это такая извращенная ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ.

тупиковая, неэффективная и т.д., но все таки форма управления.

сиз лап балтаны ...

 • Like 2
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Baku2018

ну что сказать

красивое здание почти в центре на главном проспекте) 

а работники - ноль и все по тапшу устроенные, классика однако

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
On 4/5/2019 at 10:33 AM, Baku2018 said:

а работники - ноль и все по тапшу устроенные, классика однако

Да, классика, т.к. сейчас так во всех госорганизациях и компаниях (и в негос. тоже).

Link to comment
Share on other sites

Bodriy

Fondda birşey - mirşey qalıb?

Link to comment
Share on other sites

Lochte
5 апрел, 2019 в 10:33, Baku2018 сказал:

ну что сказать

красивое здание почти в центре на главном проспекте) 

а работники - ноль и все по тапшу устроенные, классика однако

А что Шахмар уже не работает? Ему же, по большому счёту, никто не нужен - только помощники, чтобы чай вовремя подносили и мониторы включали🙄

Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
On 4/7/2019 at 8:32 AM, Lochte said:

А что Шахмар уже не работает?

Нет, он работает не покладая рук в свой карман - почему-то решил грозно надуть щёки по поводу комментариев о провальной доходности активов Фонда в прошлом году (что тянет на преступную халатность), по ходу тупо свалив всё на Счётную Палату и "высокую волатильность" акций на мировых рынках:

trend_dovlet_neft_fondu_bina_010515_1.jp
WWW.TREND.AZ

В Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ) прокомментировали сообщения о падении его прибыльности в 2018 году

БАКУ /Trend/ - В Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ) прокомментировали сообщения о падении его прибыльности в 2018 году. Об этом сообщает Trend, со ссылкой на SOFAZ.

В соответствии с законом «О Счетной палате» и законодательными актами, регулирующими деятельность SOFAZ, Счетная палата ежегодно дает заключение по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета Фонда. Также при составлении заключения по проекту бюджета и отчета об исполнении бюджета SOFAZ со стороны наблюдательного совета Фонда, учитывается заключение Счетной палаты.

В то же время, Счетная палата регулярно проводит аудит SOFAZ. Результаты аудитов и оценки Счетной палаты размещаются на ее интернет-сайте.

Сообщается, что Счетная палата провела аналитическое исследование по исполнению бюджета SOFAZ в 2018 году, результаты, которого будут в скором времени опубликованы.

Как сообщает источник, в 2018 году глобальные рынки акций были слишком волатильны. Несмотря на позитивную динамику на глобальных рынках в течение девяти месяцев минувшего года, в последнем квартале, на фоне пессимистических прогнозов о снижении экономического роста основных экономик мира, на рынке акций наблюдалась тревожная напряженность.

Напряженность вокруг Brexit, снижение динамики роста экономики Китая, беспокойство вокруг процентной политики Федеральной резервной системы США, а также падение прибылей американских компаний на фоне растущей процентной ставки в США, в совокупности, привели к низкой прибыльности на рынках акций.

Высокая ценовая переменчивость на этих рынках, и возникший в результате рецессивный тренд в 2018 году, безусловно, не обошел стороной основных долгосрочных институциональных инвесторов, включая суверенные резервные фонды.

Такие инвесторы, существенную часть инвестиционных портфелей которых составляют именно акции, получили низкие и даже негативные результаты прибыльности.

К примеру, в 2018 году прибыльность Государственного Пенсионного фонда Суверенного фонда Норвегии составила 6,1 процента, а суверенных фондов Аляски и Новой Зеландии, соответственно, 1,1 и 2,18 процента. Безусловно, такое плачевное состояние глобального рынка акций, оказало влияние и на прибыльность инвестиционного портфеля SOFAZ в локальной валюте, который за указанный период составил 0,35 процента.

Напомним, что основная миссия SOFAZ состоит в сохранении нефтяных доходов для грядущих поколений и превращение накопленных средств в постоянный источник дохода. Наличие в инвестиционном портфеле фонда таких активов, как акции, недвижимое имущество, и золото, рассчитано на создание глобального инвестиционного портфеля с долгосрочным охватом. Акции в качестве инвестиционных активов, в долгосрочной перспективе, стабильно обещают высокую прибыльность и в инвестиционном портфеле играют выдающуюся роль, однако в краткосрочной перспективы такие активы подвержены высокой волатильности.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Tehnokrat

В 1-ом квартале этого года баланс АзНефтеФонда был в значительном плюсе:

407207612.jpg
AZ.SPUTNIKNEWS.RU

Главным источником поступлений в ГНФАР стали прибыльные партии нефти и природного газа, приходящиеся на долю Азербайджана.

по итогам трех месяцев доходы Госнефтефонда составили 5,960 миллиарда манатов, а на расходы пришлось 2,604 миллиарда манатов.

Читать далее: https://az.sputniknews.ru/economy/20190429/420197081/neftjanoj-fond-sorok-milliardov-dollarov-bjudzhet.html

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Lochte
30 апрел, 2019 в 00:03, Tehnokrat сказал:

В 1-ом квартале этого года баланс АзНефтеФонда был в значительном плюсе:

407207612.jpg
AZ.SPUTNIKNEWS.RU

Главным источником поступлений в ГНФАР стали прибыльные партии нефти и природного газа, приходящиеся на долю Азербайджана.

по итогам трех месяцев доходы Госнефтефонда составили 5,960 миллиарда манатов, а на расходы пришлось 2,604 миллиарда манатов.

Читать далее: https://az.sputniknews.ru/economy/20190429/420197081/neftjanoj-fond-sorok-milliardov-dollarov-bjudzhet.html

А кто-то считал, что Шахмар тупой? Всегда считал его одним из лучших специалистов в стране.

Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
8 hours ago, Lochte said:

А кто-то считал, что Шахмар тупой? Всегда считал его одним из лучших специалистов в стране.

Доходность фонда была почти нулевой в прошлом году.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lochte
15 часов назад, Tehnokrat сказал:

Доходность фонда была почти нулевой в прошлом году.

 

15 часов назад, Tehnokrat сказал:

Доходность фонда была почти нулевой в прошлом году.

Конъюнктура плюс любимый Шахмаром консервативный подход плюс я балансировал на грани жизни и смерти (последнее - шутка применительно к фонду)

Link to comment
Share on other sites

kisliy365

Если я правильно понял результат - эффективность менеджмента около нуля.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lochte
3 май, 2019 в 11:40, kisliy365 сказал:

Если я правильно понял результат - эффективность менеджмента около нуля.

В реальности - ниже его

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who Viewed the Topic

  53 members have viewed this topic:
  Caldogno  Один из вас  Tehnokrat  Carpe Diem  FCB1899  Хамаль  Oblomov  trr  Bodriy  Outlaw  Нимерия  Lochte  Fermer  Murad Ali  Baku2018  Зигфрид  Arximed  Аджи-Мушкай  Heydar Ali  kisliy365  PRAVDORUB  Al Pacino  Genius  artist88  Balamka  nospa2019  Turbo  Бенц  Sör-Söhbet/Müzakire  Zlaw  Walter White  God_bless_you  Балу  Желто-голубой Автобус  Addeliya  e-tyan  Birdman  Spirt  TotEwoDisputter  Messina  plotophyte  Доктор Грант  Savio  Nicola Tesla  Haisenberg  nikotrissa  nineliya  Wisdom  www mona liza  Breca  Liliana-Kim  Poor Yorick  Меч во тьме 
 • Who's Online   55 Members, 16 Anonymous, 58 Guests (See full list)

  • +Kit
  • +Джо Дассен
  • +DoctorHouse
  • +dama8080
  • +Нефть-газ наше всё
  • +Pups.
  • +Aktovegin
  • +ferodo01
  • Zlaw
  • +abu Uthman
  • +El Terrible
  • +Orion 68
  • +GZA
  • +Lee
  • +Nitro
  • +Vagrant
  • +PortBaku
  • +Lilallu
  • +Халлы
  • +Stalkermind
  • +sapiens
  • +Ironiya
  • +oldel
  • +KRIPTO
  • +WooDoo
  • +Хважамжам
  • +Deportment
  • +Leysan
  • +Lummy
  • +MegadriveXX
  • +lex-mix
  • +nat-07
  • +dolcezza
  • Hawk
  • +Pashayev
  • +Be happy
  • +SaxarYa
  • Veter97
  • Yelenabaku
  • Arzu777
  • +Murad Ali
  • +Arximed
  • +Жемчужинка
  • +Rosso
  • +Steelin
  • +Толстяк
  • +falkie
  • +R.M.Yağmur
  • +gylya
  • +Rasimus015
  • +Crocoos
  • malenkaya pakost
  • IlgarM
  • +Эхо
  • +Cain


×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions