Jump to content
Baku365.com

Мой перевод Yenə o bağ olaydı


ramas

Recommended Posts

ramas

 

 

*****

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz
O bağa köçəydiniz.
Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq,
Sizə qonşu olaydıq.
Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim,
Qələmə söz verəydim.
Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham,
Yazaydım səhər axşam.
Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi?
Söylə, ürəyincəmi?

Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik,
Danışaydıq, güləydik.
Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin,
Məni sevindirəydin.
Gizli söhbət açaydıq, ruhun ehtiyacından.
Qardaşından, bacından
Çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin,
Mənimlə əyişəydin.
Yenə bir vuraydı, qəlbimiz gizli-gizli,
Sən, ey əsmər bənizli.

Bu yaz bir başqa yazdır, bu yaz daha da xoşdur,
Vay o qəlbə ki, boşdur!
Hər üfüqdə bir həvəs, hər bucaqda bir umud,
İnsanlar daha məsud.
Duyğular daha incə, fikirlər daha dərin,
Ürəklər daha sərin.
İnsanların vüqarı, tələbi daha yüksək,
Yolumuzdan daş, kəsək,
Təmizlənmiş bir az da. Ellərin keyfi sazdır,
Bu yaz, bir başqa yazdır!

Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil,
Sular ötəydi dil-dil.
Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım,
Dalıb ilham alaydım.
Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar,
Qəlbimdə qasırğalar,
Fırtınalar coşaydı, qısqanclıqlar doğaydı,
Məni hirsim boğaydı.
Cumub alaydım səni dalğaların əlindən,
Yapışaydım belindən.
Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində,
Ləpələr üzərində.
İlhamımın yelkəni, zərrin saçın olaydı,
Sular xırçın olaydı.

Bu nə gözəl şeirdir, bu nə gözəl mənzərə,
Gəlin baxın Xəzərə.
Çıxalım Buzovnada kiçik qayalıqlara,
Seyrə dalım bir ara...
Gecələr sayrışarkən, ulduzlar lalə kimi,
İşıqlar jalə kimi.
Çilənib dağılarkən ətrafa damla-damla,
Ən yaxın bir adamla.
Nə gözəldir dinləmək suların nəğməsini,
Təbiətin səsini!
Nə gözəldir dolaşmaq, isti yay fəsilləri,
Bu sərin sahilləri!

Nə gözəldir səhərlər bizim böyük ruhumuz,
Aşıb-daşan duyğumuz.
Şəklindəki sulara, baxaraq ləzzət almaq,
Bu mavi şerə dalmaq.
Dalğalar kimi qalxmaq, dalğalar kimi enmək,
Bəzən hürküb çəkinmək.
Hər dalğa bir kişnəyən bəyaz yallı at kimi,
Bizim bu həyat kimi!

Yenə o bağ olaydı sevdalar ölkəsində,
O söyüd kölgəsində.
İnci qumlar üstündə yenə verib baş-başa,
Yayı vuraydıq başa.
Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi,
Dolu qədəhlər kimi.
Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini,
Oxşayaraq telini.

Gecələr darayaydı saçlarını ay gözəl!
Sən gözəlsən, ay gözəl?
Əllərində əllərim, gözlərində gözlərim...
Asılaydı sözlərim
Könlünün qulağından bir qızıl tana kimi,
Günəş doğana kimi.
Bu yaz dostlarım bir az bəxtəvər olacaqlar,
Can-ciyər olacaqlar.
Bir az da uzaqlara açacaqlar yelkəni,
Ruh yeni, həyat yeni...
Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə,
Buludların fövqünə.
Uçacaqlar sabaha, uçacaqlar yarına,
Efir boşluqlarına.
Vaxtilə bir kölgə tək hür yaşamaq istəyən,
Bu insan oğlu bilsən.
Azadlıq ölkəsində daha şad olacaqdır,

Dünya dad alacaqdır.

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,
O bağa köçəydiniz.
Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq,
Sizə qonşu olaydıq.
Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim.
Qələmə söz verəydim.
Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham,
Yazaydım səhər-axşam.
Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi?
Söylə, ürəyincəmi?

 

*****

Если б снова на дачу, где когда-то вы жили,

Переехать решили.

Если б вняла судьба зову страстному сердца -

Поселить нас опять по соседству.

Если б вновь тот же сад, где любили гулять,

Я засел бы опять за тетрадь.

Я бы песни слагал день за днем напролет,

То встречая закат, то восход.

Мои вирши причудливей прядей твоих,

Угадала, что спрятано в них?..

           

Если б снова в тот дом мы могли приходить,

Разговоры вести, и шутить.

Если б взглядам пугливым я сердцем внимал,

Я бы радость былую познал.

В наших тайнах беседах укреплялась бы связь

Душ влюбленных, от всех хоронясь.

Отстраняясь, меняла б ты вдруг разговор,

Чтобы ссорой не кончился спор.

Но сердца наши, помнишь, смуглянка,

Бились в лад так робко и сладко…

 

Вот и снова весна, даже прежних пышней,

Тем душе опустевшей больней.

В каждой почке – надежда, зовет горизонт,

Люди верят, что им повезет.

Снова – мыслей размах, снова чувств острота,

Освежила сердца красота.

Мы готовы до новых добраться вершин,

Только б снять этот камень с души.

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та эта все же весна, все ж - не та…

 

Если б снова тот сад, и песок золотой,

И щебечущий птахой прибой.

Я б касался едва кос, сплетенных волной,

Взбудоражен запретной мечтой.

Оживает твой образ на зеркале вод -

И в душе моей буря поет.

Ураганами ревность несется, круша,

Задыхается злостью душа.

Если б мог я тебя из пучины спасти,
Я б вцепился – не отпустил.

Мы бы снова скользили, распластавшись на волнах,

В нежных водах любовных.

Распустила б ты парусом злато шелковых кос,

Если б с волнами спорить пришлось…

 

Вот стихи мои - разве не чуден пейзаж? –

Наш Хазар, и пустынный пляж…

Бузовны. Прогуляться вдвоем до гряды

Невысоких камней у воды.

Тьма густеет, и звезды, одна за другой,

Расцветают, как маки, блистая росой.

Волны бьются, вздымаются, брызжут…

Рядом та, кто всех  тебе ближе…

Это чудо – внимать набегающим водам,

Откровеньям природы!

Так приятно в жару обнаружить вдруг свежесть

Абшеронских сквозных побережий!

Так с утра наши души азартом бодры,

И  предчувствие манит игры.

Упиваться просторами дали морской,

Голубое рифмуя с густой синевой.

Лезть на гребень волны и в воронки нырять,

Оступаться и отступать.

Табуном волны скачут белогривых коней…

Годы наши несутся куда как резвей!

 

Если б снова в тот сад, где мы были любимы,

В тень ивы.

Если б снова усесться вдвоем на песок перламутровый,

Лето как будто бы.

В лихорадочной радости дни пролетали бы наши,

Мы бы пили взахлеб наше счастье, как полные чаши.

Мы б руки тянули сквозь листья, как тянутся ветви,

Мы б свились, сплелись, воедино, всецело, навеки.

Гребнем месяца ночь расчесала б красавице косы,

Ты – прекрасней Луны, я б ответил, но кто меня спросит?

Мои руки – в руках твоих, взгляд – в века ускользающем взгляде…

Те слова, из тетради,

Мне бы в сердце вложить, и беречь, и лелеять до срока,

Пока солнцем не вспыхнут, спалив мою память жестоко.

 

Пусть весна эта верно друзьям моим добрым послужит,

Еще больше их сдружит.

Паруса их мечтаний пусть ветер наполнит попутный,

Новый курс новым утром.

К небесам полетят, хоть придется не раз падать вниз им,

Но в итоге, я верю, достигнут заоблачных высей.

Ждут их в небе высоком звания, слава, зазнобы,

Ждет эфир безвоздушный, бездушье завистливой злобы.

Предпочел бы он прежде свободу изгнанья оковам,

Вы ведь знаете, верно, о ком я?

Но познавший свободу, в свободной стране,

Верить хочется, счастлив будет вдвойне…

           

Если б снова на дачу, где когда-то вы жили,

Переехать решили.

Если б вняла судьба зову страстному сердца -

Поселить нас опять по соседству.

Если б вновь тот же сад, где любили гулять,

Я засел бы опять за тетрадь.

Я бы песни слагал день за днем напролет,

То встречая закат, то восход.

Мои вирши причудливей прядей твоих,

Угадала, что спрятано в них?..

 

А можно посмотреть клип.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Like 3
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Птица

При переводе не обязателен дословный перевод. Важно донести "картинку" до слушителя. Перевод передают "образы" а не слова. 

Их нужно изменять, в этом талант переводчика; наиболее близко к тексту, но наиболее поэтично, органично- чтобы слова ложились на душу. У вас слог сбит. Это минусы перевода, к этому надо иметь талант, призвание. 

Я бы там многое поправила силу своего "безграничного" таланта, он так и прет  с меня. Шутка конечно. Но клип! Блин убил все желание..вы убили всю поэтичнось, романтику. Солдаты какие то.. мужик плачущий с разбитой рожей. Армянку что ли.полюбили? Сочуствие вызывает сильный мужчина в своей слабости к превратностям судьбы, а не нытье. 

 Там я имела наглость многое переправить,завтра покажу свой вариант, копипастить много с тел. А если такой клип делаете, лучше турецкую музыку под фон пустить. Имхо. Но супер что заморочились..красиво перевели. Слов нет

Edited by Птица
Link to comment
Share on other sites

ramas
7 hours ago, Птица said:

При переводе не обязателен дословный перевод. Важно донести "картинку" до слушителя. Перевод передают "образы" а не слова. 

Их нужно изменять, в этом талант переводчика; наиболее близко к тексту, но наиболее поэтично, органично- чтобы слова ложились на душу. У вас слог сбит. Это минусы перевода, к этому надо иметь талант, призвание. 

Я бы там многое поправила силу своего "безграничного" таланта, он так и прет  с меня. Шутка конечно. Но клип! Блин убил все желание..вы убили всю поэтичнось, романтику. Солдаты какие то.. мужик плачущий с разбитой рожей. Армянку что ли.полюбили? Сочуствие вызывает сильный мужчина в своей слабости к превратностям судьбы, а не нытье. 

 Там я имела наглость многое переправить,завтра покажу свой вариант, копипастить много с тел. А если такой клип делаете, лучше турецкую музыку под фон пустить. Имхо. Но супер что заморочились..красиво перевели. Слов нет

Спасибо за комментарий и откровенность.

Сначала по клипу. Это не мой клип, а Эйуба Ягубова. Я просто поставил титры. 

А по переводу скажу, что на сегодня это не только самый точный, но и самый лучший перевод стихотворения. Уж извините за нескромность. Для сравнения можете почитать переводы Эльдара Пири, который перевел не стихи, а текст песни, который намного короче оригинала. Или нашего замечательного поэта Владимира Кафарова. При всем уважению к таланту последнего, его перевод очень далек от текста не только по смыслу и настроению, но и ритм выбран неудачно, так что похож на частушку.

В оригинале ритм именно свободный, рваный, потому что это не обычное стихотворение о ранней любви, каким его привыкли считать, а размышления о трагичной судьбе поэта, который так и не нашел свое место в новом Азербайджане. 

Насчет таланта спорить не буду. Скажу только, что пишу стихи уже почти 50 лет, так что кое-что в этом деле понимаю. Да и переводы делать для меня не в новинку. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Editor

мне понравился перевод

спасибо за труд

 • Like 1
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

ramas
14 minutes ago, Editor said:

мне понравился перевод

спасибо за труд

И вам спасибо.  Буду только рад, если переведет лучше. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

A_12
2 hours ago, ramas said:

И вам спасибо.  Буду только рад, если переведет лучше. 

За труд конечно же спасибо, даже если «один из» или «очередной» перевод, то тоже нужное дело

 

Я бы написал что думаю, чуть более детально, но не знаю с какой целью вы выложили свой перевод. Просто поделиться или ради критических оценок?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ramas
1 minute ago, A_12 said:

За труд конечно же спасибо, даже если «один из» или «очередной» перевод, то тоже нужное дело

 

Я бы написал что думаю, чуть более детально, но не знаю с какой целью вы выложили свой перевод. Просто поделиться или ради критических оценок?

Поделиться, разумеется.

Но критические замечания приветствуются.

Link to comment
Share on other sites

A_12
10 hours ago, ramas said:

В оригинале ритм именно свободный, рваный, потому что это не обычное стихотворение о ранней любви, каким его привыкли считать, а размышления о трагичной судьбе поэта, который так и не нашел свое место в новом Азербайджане.

 

Оригинал написан наподобие народных баяты. Ритм каждой строфы абсолютно не рваный, тут вы конечно не правы. Просто возможно Вы читаете его как русский или европейский стих, а нужно как азербайджанский, как восточную поэзию. Оригинал очень ритмичен, особенно, если каждую длинную строку разделить надвое и читать размеренно. Например, попробуйте вот так:

 

Yenə o bağ olaydı,

 

yenə yığışaraq siz - O bağa köçəydiniz.


Biz də muradımızca

 

fələkdən kam alaydıq,  - Sizə qonşu olaydıq.


Yenə o bağ olaydı,

 

səni tez-tez görəydim, - Qələmə söz verəydim.


Hər gün bir yeni nəğmə,

 

hər gün bir yeni ilham, - Yazaydım səhər axşam.


Arzuya bax sevgilim,

 

tellərindən incəmi? - Söylə, ürəyincəmi?

 

Yenə o bağ olaydı,

 

yenə sizə gələydik, - Danışaydıq, güləydik.


Ürkək baxışlarınla

 

ruhumu dindirəydin, - Məni sevindirəydin.


Gizli söhbət açaydıq,

 

ruhun ehtiyacından. - Qardaşından, bacından


Çəkinərək çox zaman

 

söhbəti dəyişəydin, - Mənimlə əyişəydin.

 

И далее до самого конца все идет в этом ритме.


Вот поэтому он гениальный поэт, поэт самородок, поэт национальный и родной. Потому что стих как песня, течет и льется. Никакой рваности в тексте нет. Каждая четная строка (в моем разделении) задаёт этот ритм.


Это больше похоже на ритмичные стихи восточного средневековья, идет от самых корней нашей поэзии.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Птица
12 hours ago, ramas said:

Спасибо за комментарий и откровенность.

Сначала по клипу. Это не мой клип, а Эйуба Ягубова. Я просто поставил титры. 

А по переводу скажу, что на сегодня это не только самый точный, но и самый лучший перевод стихотворения. Уж извините за нескромность. Для сравнения можете почитать переводы Эльдара Пири, который перевел не стихи, а текст песни, который намного короче оригинала. Или нашего замечательного поэта Владимира Кафарова. При всем уважению к таланту последнего, его перевод очень далек от текста не только по смыслу и настроению, но и ритм выбран неудачно, так что похож на частушку.

В оригинале ритм именно свободный, рваный, потому что это не обычное стихотворение о ранней любви, каким его привыкли считать, а размышления о трагичной судьбе поэта, который так и не нашел свое место в новом Азербайджане. 

Насчет таланта спорить не буду. Скажу только, что пишу стихи уже почти 50 лет, так что кое-что в этом деле понимаю. Да и переводы делать для меня не в новинку. 

 

Простите великодушно. Я вечно лезу со своим " талантом". То чтт вы делаете достойно уважения. Давайте всем форумом выправим слог, клип я  норм подберу. Наложим музыку, слова. Картинку. У меня крутая прога есть

 

Я просто давно этим увлекаюсь, умничаю( увы и ах. 

Но  я всегда поддерживаю таланты своей критикой))) люблю чтобы " вах")

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ramas
1 hour ago, A_12 said:

Оригинал написан наподобие народных баяты. Ритм каждой строфы абсолютно не рваный, тут вы конечно не правы. Просто возможно Вы читаете его как русский или европейский стих, а нужно как азербайджанский, как восточную поэзию. Оригинал очень ритмичен, особенно, если каждую длинную строку разделить надвое и читать размеренно. Например, попробуйте вот так:

 

Yenə o bağ olaydı,

 

yenə yığışaraq siz - O bağa köçəydiniz.


Biz də muradımızca

 

fələkdən kam alaydıq,  - Sizə qonşu olaydıq.


Yenə o bağ olaydı,

 

səni tez-tez görəydim, - Qələmə söz verəydim.


Hər gün bir yeni nəğmə,

 

hər gün bir yeni ilham, - Yazaydım səhər axşam.


Arzuya bax sevgilim,

 

tellərindən incəmi? - Söylə, ürəyincəmi?

 

Yenə o bağ olaydı,

 

yenə sizə gələydik, - Danışaydıq, güləydik.


Ürkək baxışlarınla

 

ruhumu dindirəydin, - Məni sevindirəydin.


Gizli söhbət açaydıq,

 

ruhun ehtiyacından. - Qardaşından, bacından


Çəkinərək çox zaman

 

söhbəti dəyişəydin, - Mənimlə əyişəydin.

 

И далее до самого конца все идет в этом ритме.


Вот поэтому он гениальный поэт, поэт самородок, поэт национальный и родной. Потому что стих как песня, течет и льется. Никакой рваности в тексте нет. Каждая четная строка (в моем разделении) задаёт этот ритм.


Это больше похоже на ритмичные стихи восточного средневековья, идет от самых корней нашей поэзии.

Формально вы правы насчет ритма. И кстати, В. Кафаров перевел именно так: разделив двустишие на три стиха. Но получилось в итоге нечто сладкое до приторности. Все же это перевод для русского читателя. А в русской поэзии ритмика несет совсем другие интонации. О точности перевода и выпадании многих запрятанных в это горькое стихотворение смыслов я уже не говорю. Сравнить можете здесь: 

 

Link to comment
Share on other sites

ramas
14 minutes ago, Птица said:

Простите великодушно. Я вечно лезу со своим " талантом". То чтт вы делаете достойно уважения. Давайте всем форумом выправим слог, клип я  норм подберу. Наложим музыку, слова. Картинку. У меня крутая прога есть

 

Я просто давно этим увлекаюсь, умничаю( увы и ах. 

Но  я всегда поддерживаю таланты своей критикой))) люблю чтобы " вах")

Спасибо!

Но выправлять ничего не надо, тем более - "всем форумом".

Пока я заметил только одну механическую ошибку управления в слове "тайная".

А делать клип, если вы хотите использовать этот перевод, пожалуйста - я не возражаю.

Link to comment
Share on other sites

A_12
27 minutes ago, ramas said:

Спасибо!

Но выправлять ничего не надо, тем более - "всем форумом".

Пока я заметил только одну механическую ошибку управления в слове "тайная".

А делать клип, если вы хотите использовать этот перевод, пожалуйста - я не возражаю.

Я так и подумал, что выправлять вы ничего не захотите, поэтому ничего предлагать не стал.

 

Некоторые строфы Вы перевели просто шикарно, понравилось, но в целом если честно, не очень. Сложно читать становится из-за двусмысленности некоторых моментов (когда у слова может быть два варианта ударения, и из-за этого неясен смысл), из-за некоторых слов, которые излишне усложняют текст (например вирши), некоторых смысловых неточностей (вроде "сквозных побережий") и из-за некоторых моментов где текст добавлен к оригиналу (в оригинале нет, а у переводчика добавлены собственные образы).

 

Так как, вы менять не хотите, и я вас понимаю на собственном опыте, стихи менять по совету другого человека автору всегда очень сильно не хочется )), то я всего лишь механические две неточности подмеченные скажу (остальное если захотите только).

1. механическая опечатка в одной букве

В наших тайнах беседах укреплялась бы связь

Душ влюбленных, от всех хоронясь.

 

2. перестановка слова улучшит читаемость (на мой взгляд)

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та эта все же весна, все ж - не та…

 

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та все же эта весна, все ж - не та…

Edited by A_12
 • Like 1
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Птица

Ааа

 Блин там много исправлять...

Раз уж а 12 постарался обьяснить, то я здесь со своим тором  вообще мимо

Честно? Плохо. Но вы не воспринтмаете критику, не делаете выводы. Турецкий клип какой то. Вы себя послушайте. Солдаты идут, мужик сидит в кустах плачет, рожа.разбита. хз о чем плачет. Мы с тобой встречались.в саду

 А бабки заработать? В свой дом жену привести. Она где рожать будет?.в саду? Под.ваш стих?

Link to comment
Share on other sites

A_12
3 minutes ago, Птица said:

Ааа

 Блин там много исправлять...

Раз уж а 12 постарался обьяснить, то я здесь со своим тором  вообще мимо

Честно? Плохо. Но вы не воспринтмаете критику, не делаете выводы. Турецкий клип какой то. Вы себя послушайте. Солдаты идут, мужик сидит в кустах плачет, рожа.разбита. хз о чем плачет. Мы с тобой встречались.в саду

 А бабки заработать? В свой дом жену привести. Она где рожать будет?.в саду? Под.ваш стих?

Птица. Ты не права в этом моменте. Клип человек сам не делал. Подобрал к стиху клип об авторе. Песня (в данном исполнении) заунываная, и клип чрезмерно трагичный и образы такие, как и сама судьба поэта.

Клип мне тоже не нравится и видел я его может 1 раз, от силы 2. Но автор перевочик/поэт, он не снимает клипов.

И еще, насколько хорошо ты знакома с биографией Микаила Мушфига? Спрашиваю, потому что знаю, что с некоторыми аспектами нашей литературы и языка ты знакомишься сейчас. И еще, насколько знакома с восприятием его творчества со стороны народа? Оно воспринимается очень трагичным, из-за его судьбы. Поэтому не удвиляет, что клип такой.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

ramas
3 minutes ago, A_12 said:

Я так и подумал, что выправлять вы ничего не захотите, поэтому ничего предлагать не стал.

 

Некоторые строфы Вы перевели просто шикарно, понравилось, но в целом если честно, не очень. Сложно читать становится из-за двусмысленности некоторых моментов (когда у слова может быть два варианта ударения, и из-за этого неясен смысл), из-за некоторых слов, которые излишне усложняют текст (например вирши), некоторых смысловых неточностей (вроде "сквозных побережий") и из-за некоторых моментов где текст добавлен к оригиналу (в оригинале нет, а у переводчика добавлены собственные образы).

 

Так как, вы менять не хотите, и я вас понимаю на собственном опыте, стихи менять по совету другого человека автору всегда очень сильно не хочется )), то я всего лишь механические две неточности подмеченные скажу (остальное если захотите только).

1. механическая опечатка в одной букве

В наших тайнах беседах укреплялась бы связь

Душ влюбленных, от всех хоронясь.

 

2. перестановка слова улучшит читаемость (на мой взгляд)

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та эта все же весна, все ж - не та…

 

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та все же эта весна, все ж - не та…

Перевод дело тонкое.

Или просто буквально переводишь стихотворение.

Или же переводишь смыслы.

А еще надо соблюсти, в идеале, кучу формальных оригинальных признаков, а именно - ритм, рифмовку и размер.

Про присущие авторскому стилю эпитеты, метафоры и ассоциативный ряд я уже и не говорю, поскольку не все то, что естественно в одной языковой среде, так же легко читается в другой.

Вот Кафаров как раз пошел по формальному пути, стараясь прежде всего сохранить короткий ровный размер и способ рифмовки (первая строка в трехстишии - свободная, две последние рифмуются). При этом многие смыслы просто не удалось уместить в этом коротком размере, другие исчезли из-за проблемы с рифмовкой., а третьи, как я подозреваю, пропали из-за самоцензурирования - все же стихотворение писалось в советское время, а Мушфиг считался опальным поэтом, националистом и антисоветчиком, так что любые намеки на это необходимо было убрать.

А я решил себе таких ограничений не делать - и пытался вытащить все смыслы, даже те, которые поэт сам старался поглубже упрятать.  Поэтому, да - в некоторых затемненных местах я сознательно добавил света. Но я считаю, что именно такой перевод Мушвиг, если бы был жив, одобрил бы.

Что касается ваши замечаний, про "тайнах" я выше написал. А над вторым подумаю. Я, помнится, крутил это место и так и эдак, мне самому не очень нравилось. Главное было донести смысл, что весна "не та", что весна, как бы она не была хороша, цветет не для поэта. 

А вообще, многие просто не понимают глубинного смысла стихотворения.

Это не стихи о любви.

Вернее, это стихи не о любви к девушке, а о любви к Родине, к новому Азербайджана, о любви, которая не состоялась.  Это стихотворение об обманутых надеждах.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Птица
2 minutes ago, A_12 said:

Птица. Ты не права в этом моменте. Клип человек сам не делал. Подобрал к стиху клип об авторе. Песня (в данном исполнении) заунываная, и клип чрезмерно трагичный и образы такие, как и сама судьба поэта.

Клип мне тоже не нравится и видел я его может 1 раз, от силы 2. Но автор перевочик/поэт, он не снимает клипов.

И еще, насколько хорошо ты знакома с биографией Микаила Мушфига? Спрашиваю, потому что знаю, что с некоторыми аспектами нашей литературы и языка ты знакомишься сейчас. И еще, насколько знакома с восприятием его творчества со стороны народа? Оно воспринимается очень трагичным, из-за его судьбы. Поэтому не удвиляет, что клип такой.

Я могу помочь с клипом. Щас личку открою.  Стих автор перевел?  Не он? За что оценивать?

Я знаю рус язык, он перевел на этот язык. Он хотел критики? Я ее дала. Либо потому что азербайджанский поэт прожил какую то сложную жизнь написал это, а рамаз из интернета это перевел, я должна в ноги упасть? Не можешь писать? Пиши в стол. Хочешь критики?.будь готовб ее выслушать?

Либо по твоему мнению я сюда приперлась без мозгов и готова башкой в плац  клониться? Только потому что это азербайджанское? Что мне делать? Восхвалять? Ты.сам себя слышишь? 

 

 

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Птица

Ок

 Удаляюсь. Вы не обьективны. 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

A_12
51 minutes ago, ramas said:

Формально вы правы насчет ритма. И кстати, В. Кафаров перевел именно так: разделив двустишие на три стиха. Но получилось в итоге нечто сладкое до приторности. Все же это перевод для русского читателя. А в русской поэзии ритмика несет совсем другие интонации. О точности перевода и выпадании многих запрятанных в это горькое стихотворение смыслов я уже не говорю. Сравнить можете здесь: 

 

Не в обиду Вам будь сказано, мне другой перевод понравился. Больше-меньше говорить не буду. Понимаю Вы пытались подчеркнуть другой аспект. Все зависит от того как воспринимать этот стих изначально. Если в контексте момента написания, счастливого и чуть-чуть может беспокойного, то его стих. Если в контексте всей судьбы автора, то ваш, но не в нынешнем его виде. Горхурам хеч Дилбер-халанын хошуна гелмезди сизин терджюме.

 

Мы знаем (по крайнем мере я так знаю), что Микаил Мушфиг в заключении стихов не писал. Слишком коротким оно было, и слишком негативно было к нему отношение завистников. Те что были в открытом доступе, после ареста уничтожались. Дилбер-хала сохранила его рукопись (с риском для жизни между прочим). Это я все говорю к тому, что на момент написания той трагичности, которую вложили в песню, в клип, в ваш перевод (хоть и отдельные нотки) еще не было. Я предпочитаю помнить о его судьбе, но стих видеть все равно гимном любви и молодости, на позитиве. Но не навязываю, кто-то может хочет видеть больше.

 

Ну вот хотя бы как пример того перевода, пару моментов приведу:

 

И нарастал во мне бы

Ликующий прибой - От частых встреч с тобой,

И вечером, и утром

Писать бы и писать- Какая благодать!

Мне кажется: твой волос

Не тоньше той мечты. - А ты? Что скажешь ты?

 

- очень точный перевод (в последних строках). Мне в оригинале этот момент нравится и поэтому в переводе его потеря для меня значима. Переделка в вашем варианте недостаточная по красоте замена оригинала, на мой взлгяд. А здесь и  ритм как в оригинале, и смысл.

 

Или вот это:

И яростнее шторма

Во мне поднялся б гнев, - И я, рассвирепев,

Вступил бы в схватку с морем

И отнял бы тебя, - И обнял бы, любя!…

 

- здесь красивее, нежнее чем то как у вас получилось. Слово "вцепился" в вашем варианте НЕ понравилось.

 

Или здесь:

И вновь раздумьям нашим

Скользить бы по волнам, - А следом бы и нам,

Как парус, расправляя

Волос волнистых прядь, - Взлетать бы и нырять!

Блистательна поэма

Каспийской синевы, - Взгляните же и вы!

 

- читается легко, строка за строкой, и даже не смотришь, где конец предложения, а где начало, ибо смысл течет независимо от конструкции. А рифма и ритм выдержаны в стиле оригинала. Очень понравилось.

Link to comment
Share on other sites

A_12
13 minutes ago, Птица said:

Я могу помочь с клипом. Щас личку открою.  Стих автор перевел?  Не он? За что оценивать?

Я знаю рус язык, он перевел на этот язык. Он хотел критики? Я ее дала. Либо потому что азербайджанский поэт прожил какую то сложную жизнь написал это, а рамаз из интернета это перевел, я должна в ноги упасть? Не можешь писать? Пиши в стол. Хочешь критики?.будь готовб ее выслушать?

Либо по твоему мнению я сюда приперлась без мозгов и готова башкой в плац  клониться? Только потому что это азербайджанское? Что мне делать? Восхвалять? Ты.сам себя слышишь? 

 

 

Ты зачем злишься? )))
Ты меня не поняла совсем. Хочешь критиковать критикуй, я разве против. И то что азербайджанское тоже не должно никого останавливать. Я имел в виду, что акцент на клип не делай. Это уже не вина переводчика. Он наложил стих на имеющийся на эту тему клип. Все.

 

Клип мне, как и тебе, не нравится, и к переводу стиха, как и у тебя, у меня есть свои претензии. Чего ты кипятишься? )))) Причем на меня )))

 

Просто Микаил Мушфиг в понимании народа это рано-прерванная-молодость-трагически-уничтоженный-национальный-талант и т.д. и т.п. Отсюда и такой клип и т.д. Вот все что я хотел сказать, так как не был уверен знаешь ли ты про это или нет.. А по переводу твоя критика это не моя забота.

 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

ramas
7 minutes ago, A_12 said:

Не в обиду Вам будь сказано, мне другой перевод понравился. Больше-меньше говорить не буду. Понимаю Вы пытались подчеркнуть другой аспект. Все зависит от того как воспринимать этот стих изначально. Если в контексте момента написания, счастливого и чуть-чуть может беспокойного, то его стих. Если в контексте всей судьбы автора, то ваш, но не в нынешнем его виде. Горхурам хеч Дилбер-халанын хошуна гелмезди сизин терджюме.

 

Мы знаем (по крайнем мере я так знаю), что Микаил Мушфиг в заключении стихов не писал. Слишком коротким оно было, и слишком негативно было к нему отношение завистников. Те что были в открытом доступе, после ареста уничтожались. Дилбер-хала сохранила его рукопись (с риском для жизни между прочим). Это я все говорю к тому, что на момент написания той трагичности, которую вложили в песню, в клип, в ваш перевод (хоть и отдельные нотки) еще не было. Я предпочитаю помнить о его судьбе, но стих видеть все равно гимном любви и молодости, на позитиве. Но не навязываю, кто-то может хочет видеть больше.

 

Ну вот хотя бы как пример того перевода, пару моментов приведу:

 

И нарастал во мне бы

Ликующий прибой - От частых встреч с тобой,

И вечером, и утром

Писать бы и писать- Какая благодать!

Мне кажется: твой волос

Не тоньше той мечты. - А ты? Что скажешь ты?

 

- очень точный перевод (в последних строках). Мне в оригинале этот момент нравится и поэтому в переводе его потеря для меня значима. Переделка в вашем варианте недостаточная по красоте замена оригинала, на мой взлгяд. А здесь и  ритм как в оригинале, и смысл.

 

Или вот это:

И яростнее шторма

Во мне поднялся б гнев, - И я, рассвирепев,

Вступил бы в схватку с морем

И отнял бы тебя, - И обнял бы, любя!…

 

- здесь красивее, нежнее чем то как у вас получилось. Слово "вцепился" в вашем варианте НЕ понравилось.

 

Или здесь:

И вновь раздумьям нашим

Скользить бы по волнам, - А следом бы и нам,

Как парус, расправляя

Волос волнистых прядь, - Взлетать бы и нырять!

Блистательна поэма

Каспийской синевы, - Взгляните же и вы!

 

- читается легко, строка за строкой, и даже не смотришь, где конец предложения, а где начало, ибо смысл течет независимо от конструкции. А рифма и ритм выдержаны в стиле оригинала. Очень понравилось.

 

Вот эта "легкость" стиля всех и обманывает.

На самом деле, Поэт уже все знал наперед о своей судьбе. К нему цеплялись с самого начала. Постоянно критиковали, "вызывали на ковер", так что даже не помогли стихи о прекрасной советской жизни, которые он написал по совету друзей. Именно поэтому уже в этом стихотворение он, обращаясь к своим более разумным друзьям, пишет, что у них все будет отлично. У них, но не у него. Потому что он эту "весну" так и не смог принять. И те же мотивы неприятия есть и в другом его знаменитом стихотворение "Оху тар". 

Это я пишу не в свое оправдание, разумеется,

Я считаю, что сделал свое дело, дав новую русскую версию стихотворения и новый взгляд на само стихотворение. А прав я или нет, это дело уже литературоведов-историков.

 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Птица
16 minutes ago, A_12 said:

Ты зачем злишься? )))
Ты меня не поняла совсем. Хочешь критиковать критикуй, я разве против. И то что азербайджанское тоже не должно никого останавливать. Я имел в виду, что акцент на клип не делай. Это уже не вина переводчика. Он наложил стих на имеющийся на эту тему клип. Все.

 

Клип мне, как и тебе, не нравится, и к переводу стиха, как и у тебя, у меня есть свои претензии. Чего ты кипятишься? )))) Причем на меня )))

 

Просто Микаил Мушфиг в понимании народа это рано-прерванная-молодость-трагически-уничтоженный-национальный-талант и т.д. и т.п. Отсюда и такой клип и т.д. Вот все что я хотел сказать, так как не был уверен знаешь ли ты про это или нет.. А по переводу твоя критика это не моя забота.

Муж мой😂😂😂

Ну тот что виртуальный)

Во мне кипит моя сильнейшая  струя!

Зачем  ты воспринимаешь все буквально?

Оставь, уйдем, в небытие оральном)

И извращаться в словоблудии своем, не будем..

Оставь им все!

Останови свой взгляд на  том! 

Что было..и уйдет.

И рыбка та такая жарная, такая умеорвщленная 

Лоснясь манит меня своею красотой.

Дай мне доесть ее и может вспомню я, 

Кто есть мушвиг, а может кто иной.

 

Вот это я жду свою рыбу из духовки на ходу нафигачила. Это есть словоплетство)

 

Edited by Птица
Link to comment
Share on other sites

A_12
7 minutes ago, ramas said:

 

Вот эта "легкость" стиля всех и обманывает.

На самом деле, Поэт уже все знал наперед о своей судьбе. К нему цеплялись с самого начала. Постоянно критиковали, "вызывали на ковер", так что даже не помогли стихи о прекрасной советской жизни, которые он написал по совету друзей. Именно поэтому уже в этом стихотворение он, обращаясь к своим более разумным друзьям, пишет, что у них все будет отлично. У них, но не у него. Потому что он эту "весну" так и не смог принять. И те же мотивы неприятия есть и в другом его знаменитом стихотворение "Оху тар". 

Это я пишу не в свое оправдание, разумеется,

Я считаю, что сделал свое дело, дав новую русскую версию стихотворения и новый взгляд на само стихотворение. А прав я или нет, это дело уже литературоведов-историков.

Я не оспариваю ваше прочтение оригинала. В стихе конечно же больше, чем то что видно на первый взгляд. И все, что вы описали имело место быть. Его судьба свершилась не за день, и были предвестники того что случилось в конце . Кроме того поэты такого уровня это очень тонкие натуры, уверен он как и Есенин, чувствовал надвигающуюся грозу.

 

Но дело не в этом. Ваш стих сложен не по смыслу, он по конструкции тяжел. Его намного труднее запомнить наизусть, например. Вам самому возможно это даже незаметно, так как вы автор и это ваше детище, которое в ваших глазах совершенно. Но в некоторых моментах, на мой взлгяд, его можно, без потери для смысла, сделать более текучим, более плавным, более ритмичным и подобным оригиналу. Кроме Вас и лучше Вас наверное никто не сделает.

 

Могу привести примеры того, что считаю нескладным или обрывистым по смыслу.

Link to comment
Share on other sites

A_12
21 minutes ago, Птица said:

Муж мой😂😂😂

Ну тот что виртуальный)

Во мне кипит моя сильнейшая  струя!

Зачем  ты воспринимаешь все буквально?

Оставь, уйдем, в небытие оральном)

И извращаться в словоблудии своем, не будем..

Оставь им все!

Останови свой взгляд на  том! 

Что было..и уйдет.

И рыбка та такая жарная, такая умеорвщленная 

Лоснясь манит меня своею красотой.

Дай мне доесть ее и может вспомню я, 

Кто есть мушвиг, а может кто иной.

 

Вот это я жду свою рыбу из духовки на ходу нафигачила. Это есть словоплетство)

 

Ох и доиграешься ты своими шуточками.

 

Приятного аппетита и не порть тему. Жирными руками клаву не трогай, а тем более перо и бумагу.

 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Птица
1 minute ago, A_12 said:

Ох и доиграешься ты своими шуточками.

 

Приятного аппетита и не порть тему. Жирными руками клаву не трогай, а тем более перо и бумагу.

 

рыбку уже перевариваю) я.уже оперу написала)).

 

Пару дней дай

Link to comment
Share on other sites

A_12
5 minutes ago, Птица said:

рыбку уже перевариваю) я.уже оперу написала)).

 

Пару дней дай


Оперу - что? или оперу - кому? ))
В смысле как у Верди или как сериал "Опера́ "? )))

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Птица
Just now, A_12 said:


Оперу - что? или оперу - кому? ))
В смысле как у Верди или как сериал "Опера́ "? )))

Опер сказал про себя не писать) 

Шучу я. Я прочитаю кто такой Мушвиг и что он написал и как можно было перевести и на стих положить. Причем не обладая талантом от слова совсем. Воображение, друг мой. Это сила. Пойду я откопорю шкаПчик)) и это я всегда здесь подшафе.) Трезвую меня ваще несет)

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Птица
2 hours ago, A_12 said:

 

Вновь, омыты дождями, долины в цветах,

Но не та все же эта весна, все ж - не та…

Но не та  весна это, все же-не та ж

Edited by Птица
Link to comment
Share on other sites

A_12
9 minutes ago, Птица said:

Но не та  весна это, все же-не та ж

...поднимается лифт на 9-й этаж ((

 

прекрати портить человеку тему!

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

ramas
9 hours ago, A_12 said:

Я не оспариваю ваше прочтение оригинала. В стихе конечно же больше, чем то что видно на первый взгляд. И все, что вы описали имело место быть. Его судьба свершилась не за день, и были предвестники того что случилось в конце . Кроме того поэты такого уровня это очень тонкие натуры, уверен он как и Есенин, чувствовал надвигающуюся грозу.

 

Но дело не в этом. Ваш стих сложен не по смыслу, он по конструкции тяжел. Его намного труднее запомнить наизусть, например. Вам самому возможно это даже незаметно, так как вы автор и это ваше детище, которое в ваших глазах совершенно. Но в некоторых моментах, на мой взлгяд, его можно, без потери для смысла, сделать более текучим, более плавным, более ритмичным и подобным оригиналу. Кроме Вас и лучше Вас наверное никто не сделает.

 

Могу привести примеры того, что считаю нескладным или обрывистым по смыслу.

Буду благодарен, если приведете такие примеры.

Насчет плавности. Если вы заметили, в основу размера я положил анапест. И в начале стихотворения в основном следовал этому размеру. И мои двустишия тоже можно при желании разбить на трехстишие и получится так:

Если б снова на дачу,

где когда-то вы жили,

переехать решили...

И так далее.

Но в стихотворении постепенно нарастает напряжение, вводятся новые образы, метафоры, текст становится эмоциональнее - и все это просто не укладывается в короткий размер при переводе на другой язык. То есть, технически это можно сделать конечно, но при этом придется жертвовать смыслом. Поэтому я намеренно отошел от строго размера, где-то удлинив его, а где-то укоротив, чтобы в конце вновь к нему вернуться. И я считаю такой прием оправданным. Потому что это стихотворение, повторю, не пасторальная элегия по жанру, а страстный монолог.  

 

Link to comment
Share on other sites

A_12

@ramas

Мне кажется Вы не захотите ничего менять не только потому что это "ваше", а все "мое" для него будет чужим. Но еще и потому, что вот так вот перед публикой такие корректировки принимать еще сложнее. Каждый автор свое авторство бережет как зеницу ока ))

Но если вы открыты к этому, то и я с удовольствием поделюсь своим мнением, ради уважения к автору оригинала, ничего более. Но, думаю, лучше сделать это через ЛС. Мне на публику что-то ваше, личное, менять как-то неловко. Это как ругать чужого ребенка )))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who Viewed the Topic

  25 members have viewed this topic:
  Regent  GuDzOn  irada14  muzzy555  Солоу  ramas  Aydan Mdl  Безе74  Rasul Qanbayev  YaYa  Песец  A_12  Lahn-dill  Птица  Бзиканутая мадам  Spirt  Masusenka  Bushido  Сева ИМ  Ленчик  Garatel  Salix  gasiga  Экономист_Дед  RAINMAN 
 • Who's Online   33 Members, 16 Anonymous, 40 Guests (See full list)

  • +Хамаль
  • navy
  • +Pups.
  • +Birdman
  • +Spirt
  • +Emil33
  • +W0lf
  • +Nazul
  • +Rufat1979
  • +Rufikbakinec
  • Fantomas1
  • +Crocoos
  • +Razario
  • +Addict
  • Caldogno
  • +-=laziale=-
  • +Vagrant
  • Иная
  • +Чилийский диктатор
  • +Каскад
  • +Светлый путь
  • +Heydar Ali
  • +Buritas
  • +Razin
  • +Deportment
  • +Отче Ваш
  • +Вредный Крыс
  • +Sorrel
  • +lex-mix
  • +Liya1101
  • +AliSa_777
  • +Bordertown
  • +Nicola Tesla
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions