Jump to content
Baku365.com

Biz keyfiyyətsiz xalqıq?


Johnny Cage

Recommended Posts

Johnny Cage

Dünyada təxminən 250 ölkə var.

Siz görə bilmərsiniz ki, bu ölkələrdən hansısa, ən zəifi, ən balacası belə başqa bir ölkənin bir şəhərinin bələdiyyə seçkisini bizdəki kimi həyəcanla izləsin, bu qədər maraq olsun. Hansısa bir ölkənin vətəndaşları başqa bir ölkənin şəhərinin bələdiyyə başçısını bu qədər sevsinlər.

Bilirəm ağır sözlər olacaq amma dərindən fikirləşəndə biz həqiqətən müstəqilliyə laiq xalq deyilik, biz hansısa imperiyanın, güclü dövlətin tərkibində uzağı muxtar vilayət olmağa laiqik.

Dünyada o qədər döyüşkən, haqqını tələb edən, pisi yaxşıdan ayıra bilən, mərd, potensiallı xalqlar var ki, müstəqil deyillər amma bizim kimi mənasız bir xalq müstəqilik. Nə işlə məşğuluq? Rüşvətxorluqla, yaltaqlıqla, bivecliklər, qorxaqlıqla, mal mülk hərisliyi ilə və.s

Biz niyə xəritədə yer tutmalıyıq axı, niyə hansısa ölkə bizə səfirlik üçün yer ayırmalı, idman və ya digər yarışlarda bizə yer ayrılmalı, bizə viza verilməli, bizi bir dövlət kimi tanımalı kimsə?

Ümumiyyətlə nə faydamız var bəşəriyyətə, insanlığa, inkişafa, demokratiyaya, humanizmə, gələcəyə, tibbdən, səhiyyədən, texnologiyadan tutmuş siyasi məsələlərə qədər?

Bizdən hansısa xalq baxıb nə örnək götürə bilər, nə öyrənə bilər?

Misal üçün bir çex və ya yunan, lap elə bir nepallı bizim bir xalq kimi hansı xüsüsiyyətimizə baxıb deyə bilər ki, halal olsun bu azərbaycanlılara görün neylədilər və ya azərbaycanlılar belə bir alqışlanan addım atdılar biz də belə edək...

Bir misal çəkə bilərsinizmi?

Dünəndən dünyada fəqli fərqli ölkələrdə milyonlarla insan türklərin diktaturanı, avtoritarizmi necə divara dirəkdiklərini, necə haqq və hüquqların tələb etdiklərini necə pisi yaxşıdan ayırdıqlarını necə "insan" olduqlarını görüb düşündülər ki, halal olsun belə xalqa.

Hansısa xalqlar onların bu addımından nümunə götürəcək kimsə ruhlanacaq kimsə oxuyacaq öyrənəcək, kitaba yazılacaq, tarixə yazılacaq.

Bizdən nə öyrənəcək dünya???
Nə?

Gürcüyə baxırlar deyirlər halal olsun  (2 gün öncəki hadisə misalçün) türkə baxırlar deyirlər halal olsun, farsa baxırlar deyirlər halal olsun illərdir ABŞ a qarşı dirəşib, ukraynaya baxırlar deyirlər halal olsun rusa qarşı dirəşib, monqola belə baxırlar deyirlər halal olsun əldən ayaqdan uzaq yerdə demokratik, sivil ölkə qura biliblər.

Müstəqil olmayan kürdü belə dünya ona görə dəstəkləyir ona görə onların yanında dururlar ki, o xalq haqqını tələb edir, yatmır, dağda daşda ölür amma öz milli kimliyini bütün dünyaya bəyan edib.

Ümumiyyətlə bizdən hər hansı əcnəbi hansı müsbət örnək götürə bilər?  1 dənəsin tapa bilərsinizmi

Bu yazımla düşünməyin ki, mən özümü sizdən üstün tuturam. İçi mən qarışıq gəlin qəbul edək ki, biz keyfiyyətsiz xalqıq.

(c) Shahriyar Maharramov

 • Like 1
 • Sad 1
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Valois

Да это так....но кое кто спорил 🙂

Link to comment
Share on other sites

Bushido

diqqetle ve hirslenmeden oxusaniz görersiz ki, bu metnin müellifi teessüf ki, düz deyir.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Adina

Ну, скажем так, Гондурасданда ойряниляси бир шей йохду, но, к сожалению, сёзляриндя хягигят вар

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Birdman

Bütün bu yazılanları hər gün eşidirik....və? məqsəd nədir bu yazıda? əsəbləşmisiniz və ürəyinizi açıb-tökdünüz? bunu anlayıram...və sonrası? nə gözləyirsiniz forum istifadəçilərindən? əksəriyyət deyəcək hə düz deyirsiniz...sonra yenə də hər kəz öz işilə məşğul olacaq...mənə şəxsən maraqlı deyil, Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada nə baş verir...maraqlı olub nə olacaq? boş-boş analizlər edib, CIA və Mossadı öz analizlərimlə heyran edəcəm?

dünyada 250 ölkədən saysaq 10-15-i elmi işlə və istehsalla məşğuldur...qalanları konsument...bu konsumentlər də olmasa, o ölkələr elmdə və istehsalda heç bir yenilik əldə edə bilməzlər...

 

keyfiyyətli keyfiyyətsiz xalqa da inanmıram...mənə individual analiz maraqlıdır...bütün almanlar punktual və işdə əla nəticə göstərmirlər...hal-hazırda elə "keyfiyyətsiz xalq" da adına layıq ola bilərlər...bu qədər illeqal qaçqın, ordu bərbad vəziyyətdə, Amerikaya rəqabət yarada bilmir, Frau Merkelin telefon danışıqlarına qulaq asırlar və s... və buna qarşı xalq heç etiraz etmir...

Edited by Birdman
 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Heydar Ali

Мы не виноваты, мы избранные, мы единственные из 250 стран подверглись инопланетному вторжению, но скоро мы мутируем и завоюем весь мир помидорами и огурцами из зиря....

 • Haha 3
Link to comment
Share on other sites

Glock

Самое главное кто это писал?.. если Шимон, то не принимается, если кто другой то дружно говорим ДА )))

 • Like 1
 • Excellent 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Heydar Ali
4 минуты назад, Glock сказал:

Самое главное кто это писал?.. если Шимон, то не принимается, если кто другой то дружно говорим ДА )))

Я уверен, шмон гордится вашей дружбой)

 • Haha 7
Link to comment
Share on other sites

Glock
8 minutes ago, Heydar Ali said:

Я уверен, шмон гордится вашей дружбой)

Неее, мы оба пока не достигли пика)

Ещё только в начале пути)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ifti

- Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə
Böyük Firdovsilər yaratdı bəlkə?!
- Dayan!!!... Bu bağçanın hər bir budağı
Üstündə min çiçək, min gül bitirmiş
Sizin güldüyünüz çoban torpağı
Nizamilər, Füzulilər yetirmiş !!!

 • Like 2
 • Excellent 3
Link to comment
Share on other sites

Ifti

Biz keyfiyyətli xalqıq. Düşdüyümüz vəziyyət çox əlverişsizdir.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Дюймовочка

Как будто все народы каждый день что то полезное для мира делают.

бирджя бязи халглара йалтагланмагы даяндырсаг ела олар.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Arif Gurbanov

В мире насчитывается около двухсот суверенных государств и образований ...Бу халчада да бизим , özümüzə лаг , нахышымыз вар . Везде , что то  хорошо , что то плохо .... Эля Авропада , беля шейляр вар ки , адам деир : " Шюкюр Аллаха , биздя йохду !"

Edited by Arif Gurbanov
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Bodriy

Обычная очередная проплаченная статья. 

Cammatın başını tam xarab edirlər. Bu dövlətin dövlətçiliyini əlindən almaq üçün hər şey edirlər. Satqınlarda ki, hər iki addımdan biri.

Edited by Bodriy
 • Like 4
 • I don't like it 1
Link to comment
Share on other sites

Дюймовочка

Ай балам биз баладжа довлятик дюнйада созю кечян,гегемонолардан дейилик. Йерляшдийимиз джографи шераии так себе гоншуларын чохуну апар тулла. Буна бахмайараг зянгин едебиййатымыз,медениййетимиз,йемекляримиз вар. Дюнйадакы империяларын чохундан фяргли олараг))) 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
31 minutes ago, Дюймовочка said:

Йерляшдийимиз джографи шераии так себе

Nə olub coğrafi şəraitimizə ? ))) Dünyada ən münbit, insanın yaşaması üçün rahat iqlim bölgəsində yaşayırıq. Torpağımız məhsuldar, suyumuz bol, yayda nə Ərəbistandakı kimi isti, qışda nə Şimali Avropadakı kimi soyuqdur.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
41 minutes ago, Дюймовочка said:

Буна бахмайараг зянгин едебиййатымыз, медениййетимиз, йемекляримиз вар. Дюнйадакы империяларын чохундан фяргли олараг

Əgər sabit, davamlı iqtisadi inkişafımız heç bir şərait yoxdursa, elm, təhsil, texniki cəhətdən get-gedə geridə qalırıqsa, bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz və üstəgəl yeməklərimiz heç kimə lazım deyil və onların heç bir faydası yoxdur ...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Дюймовочка
7 minutes ago, Tehnokrat said:

Nə olub coğrafi şəraitimizə ? ))) Dünyada ən münbit, insanın yaşaması üçün rahat iqlim bölgəsində yaşayırıq. Torpağımız məhsuldar, suyumuz bol, yayda nə Ərəbistandakı kimi isti, qışda nə Şimali Avropadakı kimi soyuqdur.

Гоншулары имею в виду. Даха инкишаф етмиш олкялярля гоншу олмаг истяярдим. Ну и восток меня не особо манит менталитет чюрюкдю

Link to comment
Share on other sites

Дюймовочка
Just now, Tehnokrat said:

Əgər sabit, davamlı iqtisadi inkişafımız heç bir şərait yoxdursa, elm, təhsil, texniki cəhətdən get-gedə geridə qalırıqsa, bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz və üstəgəl yeməklərimiz heç kimə lazım deyil və onların heç bir faydası yoxdur ...

Бу о демек дейил ки озюмюзю беле ескилтмялийик. Как будто все народы мира каждый день делают великие открытия одни мы отстали. Обидно же

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tehnokrat
1 minute ago, Дюймовочка said:

Гоншулары имею в виду.

Да, на нашу власть исключительное влияние имеет северный сосед, у которого до последнего времени были сильные рычаги влияния на соседние страны. Но Грузия и Украины сумели выйти из под его контроля (правда, ценой территориальных и людских потерь). Но мы пока в его орбите.

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Alpinist

Автор а сам что сделал полезного для того чтоб нас считали полезными ?

Начни с себя, покажи всем пример. А сидеть и писать вот какие мы все бесполезные, вау, да с таким походом 9/10 населения планеты Земля бесполезны.

Мы полезны тем что как минимум не лезем к соседям с претензиями.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Alpinist
3 минуты назад, Tehnokrat сказал:

Но Грузия и Украины сумели выйти из под его контроля 

Я бы не был так категоричен. Вот когда они войдут в НАТО и ЕС (если успеют), вот тогда можно будет говорить про СУМЕЛИ.

По моему мнению сегодня идет огромный опасный процесс для бывших республик СССР которые не ушли как Прибалтика от России, Путин делает все чтоб привести под полный свой контроль те республики которые еще возможно посадить на поводок или вообще присоединить в виде губерний.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Undina

Если прослистать историю людей со дня сотворения первого, то лишь единичном %, продвигающих массы вперёд людей, мизер. И это вполне себе естественно. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Zlaw

1. Прежде чем высказаться Целиком о всем Народе, думаю азыннан надо посмотреть на себя, задать вопрос самому себе , Мен озум нейнямишем ки, чамаата гиймет верим

2. Я один из немногих , наверное, кто винит Людей , а не государство..вместе с тем,  при наличии основных Бед у нас ( Гохумбазлыг, Коррупсийа ве сайры ве илахи), не считаю Свой Народ Кейфиятсиз... 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Adina

А по моему автору просто больно за народ.

И те минусы, которые он перечислил - не выдуманные, а реальные. Разбавил бы плюсами, воспринялось бы не так резко.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Arximed

Bunu bir neçə mövzuda da yazmışam

Mən ümumiyyətlə dünyanın aparıcı ölkələrinə, "İQ-nin yuxarı olduğu" ölkələrə də baxanda onların da normal insanlar tərəfindən idarə olunmadığını görürəm.

Ağıllı sayılan almanlar dünyaya Hitleri bəxş edib, elə bu kifayətdir.

Digər ağıllı yaponlar o qədər qudurub ki, amerikanlara hücüm edib.

Bunun əvəzində amerikanlar daha güclü "ağıl" göstərərək yaponların başına atom bombası töküb.

Və s. və s.

Axtarsan bəlkə dünyada elə olmalı ölkə bir bizik, bir də Honduras...

Edited by Arximed
 • Haha 6
Link to comment
Share on other sites

Birdman
33 минуты назад, Arximed сказал:

Bunu bir neçə mövzuda da yazmışam

Mən ümumiyyətlə dünyanın aparıcı ölkələrinə, "İQ-nin yuxarı olduğu" ölkələrə də baxanda onların da normal insanlar tərəfindən idarə olunmadığını görürəm.

Ağıllı sayılan almanlar dünyaya Hitleri bəxş edib, elə bu kifayətdir.

Digər ağıllı yaponlar o qədər qudurub ki, amerikanlara hücüm edib.

Bunun əvəzində amerikanlar daha güclü "ağıl" göstərərək yaponların başına atom bombası töküb.

Və s. və s.

Axtarsan bəlkə dünyada elə olmalı ölkə bir bizik, bir də Honduras...

 

Link to comment
Share on other sites

dvijok
12 часов назад, Johnny Cage сказал:

Dünyada təxminən 250 ölkə var.

Siz görə bilmərsiniz ki, bu ölkələrdən hansısa, ən zəifi, ən balacası belə başqa bir ölkənin bir şəhərinin bələdiyyə seçkisini bizdəki kimi həyəcanla izləsin, bu qədər maraq olsun. Hansısa bir ölkənin vətəndaşları başqa bir ölkənin şəhərinin bələdiyyə başçısını bu qədər sevsinlər.

Bilirəm ağır sözlər olacaq amma dərindən fikirləşəndə biz həqiqətən müstəqilliyə laiq xalq deyilik, biz hansısa imperiyanın, güclü dövlətin tərkibində uzağı muxtar vilayət olmağa laiqik.

Dünyada o qədər döyüşkən, haqqını tələb edən, pisi yaxşıdan ayıra bilən, mərd, potensiallı xalqlar var ki, müstəqil deyillər amma bizim kimi mənasız bir xalq müstəqilik. Nə işlə məşğuluq? Rüşvətxorluqla, yaltaqlıqla, bivecliklər, qorxaqlıqla, mal mülk hərisliyi ilə və.s

Biz niyə xəritədə yer tutmalıyıq axı, niyə hansısa ölkə bizə səfirlik üçün yer ayırmalı, idman və ya digər yarışlarda bizə yer ayrılmalı, bizə viza verilməli, bizi bir dövlət kimi tanımalı kimsə?

Ümumiyyətlə nə faydamız var bəşəriyyətə, insanlığa, inkişafa, demokratiyaya, humanizmə, gələcəyə, tibbdən, səhiyyədən, texnologiyadan tutmuş siyasi məsələlərə qədər?

Bizdən hansısa xalq baxıb nə örnək götürə bilər, nə öyrənə bilər?

Misal üçün bir çex və ya yunan, lap elə bir nepallı bizim bir xalq kimi hansı xüsüsiyyətimizə baxıb deyə bilər ki, halal olsun bu azərbaycanlılara görün neylədilər və ya azərbaycanlılar belə bir alqışlanan addım atdılar biz də belə edək...

Bir misal çəkə bilərsinizmi?

Dünəndən dünyada fəqli fərqli ölkələrdə milyonlarla insan türklərin diktaturanı, avtoritarizmi necə divara dirəkdiklərini, necə haqq və hüquqların tələb etdiklərini necə pisi yaxşıdan ayırdıqlarını necə "insan" olduqlarını görüb düşündülər ki, halal olsun belə xalqa.

Hansısa xalqlar onların bu addımından nümunə götürəcək kimsə ruhlanacaq kimsə oxuyacaq öyrənəcək, kitaba yazılacaq, tarixə yazılacaq.

Bizdən nə öyrənəcək dünya???
Nə?

Gürcüyə baxırlar deyirlər halal olsun  (2 gün öncəki hadisə misalçün) türkə baxırlar deyirlər halal olsun, farsa baxırlar deyirlər halal olsun illərdir ABŞ a qarşı dirəşib, ukraynaya baxırlar deyirlər halal olsun rusa qarşı dirəşib, monqola belə baxırlar deyirlər halal olsun əldən ayaqdan uzaq yerdə demokratik, sivil ölkə qura biliblər.

Müstəqil olmayan kürdü belə dünya ona görə dəstəkləyir ona görə onların yanında dururlar ki, o xalq haqqını tələb edir, yatmır, dağda daşda ölür amma öz milli kimliyini bütün dünyaya bəyan edib.

Ümumiyyətlə bizdən hər hansı əcnəbi hansı müsbət örnək götürə bilər?  1 dənəsin tapa bilərsinizmi

Bu yazımla düşünməyin ki, mən özümü sizdən üstün tuturam. İçi mən qarışıq gəlin qəbul edək ki, biz keyfiyyətsiz xalqıq.

(c) Shahriyar Maharramov

глупость

Link to comment
Share on other sites

Zlaw

  Azərbaycan

 Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan
 Xoş günlərin getməz mudam xəyalımdan Azərbaycan

Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,

Yaralanmış qelbim kimi, qelbi viran Azərbaycan

Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə,
Abad olub, azat olub, mülkü-İran, Azərbaycan

 Bisütuni-İnqilabda Şirin-Vətən için Fərhad, 

 Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman Azərbaycan

 Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
 Ustadımız demiş heçdir vətənsiz can, Azərbaycan

 Qurtarmakçun zalımların əlindən Rəy şumşadını,
 Öz şumşadın başdan-başa olup al qan, Azərbaycan

 Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin?
 Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan ?

 İgidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində,
 Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan

  Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?
  Əl-ələ ver, usyan elə, oyan oyan Azərbaycan

 Yetər fəraq odlarından od ələndi başımıza,
 Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan

Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,
Аzadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman, Azərbaycan

Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi (Şəhriyar)

 • Like 2
 • Excellent 1
Link to comment
Share on other sites

Birdman
9 минут назад, Zlaw сказал:

  Azərbaycan

 Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan
 Xoş günlərin getməz mudam xəyalımdan Azərbaycan

Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,

Yaralanmış qelbim kimi, qelbi viran Azərbaycan

Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə,
Abad olub, azat olub, mülkü-İran, Azərbaycan

 Bisütuni-İnqilabda Şirin-Vətən için Fərhad, 

 Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman Azərbaycan

 Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
 Ustadımız demiş heçdir vətənsiz can, Azərbaycan

 Qurtarmakçun zalımların əlindən Rəy şumşadını,
 Öz şumşadın başdan-başa olup al qan, Azərbaycan

 Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin?
 Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan ?

 İgidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində,
 Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan

  Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır?
  Əl-ələ ver, usyan elə, oyan oyan Azərbaycan

 Yetər fəraq odlarından od ələndi başımıza,
 Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan

Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,
Аzadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman, Azərbaycan

Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi (Şəhriyar)

bunu ayaqüstə durub yazdınız?😆

 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Who's Online   24 Members, 17 Anonymous, 66 Guests (See full list)

  • +Чилийский диктатор
  • +Agriae
  • +DoctorHouse
  • +Dex
  • +Джема
  • +I am gonna hell
  • +Хамаль
  • +Verman
  • +Heydar Ali
  • +Leysan
  • +Glock
  • +Spirt
  • +bongo
  • +BaltaEtibar
  • Caldogno
  • +Чомбе
  • +Kit
  • Eded
  • +Azeri
  • +Nazul
  • +Solnishko123
  • +ZAUR75
  • +Ага
  • +Addict
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms and Conditions