Jump to content
B∀ku365.com
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Ereb turistlerinin Azerbaycana seks-turizm meqsedi ile gelişi ne qeder Şeriyet qaydalarına uyğundur?


Recommended Posts

  • 2 weeks later...

Шимон-бяй, биринджиси сизя чох минет-дарам ки беля актуал мевзу барядя сехбят ачмысыныз!

Икинджиси, бизим динимиз бизя дейир ки, дюньяда умумиййятля ня верирся баш, хамысы Аллахдандыр, чюнки о ян бейюкдюр, хяятымызы ярадан одур! Она геря, ягяр яряб туристляр Бакия гялиб, оз баздыхыны еляйирляр, демяли Аллах-таала беля буюруб. Яны ки Шяриййят гайдаларына риаят олунур, мянджя!

 

П.С.

Танры тюркю горусун!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Onların arasında normal turistda çoxdur

esas artıq Hereketler elemesin

qalanı öz işidi ve fahişenin

 

Link to comment
Share on other sites

Bura gələn Ərəblər görüldüyü kimi mədəniyyətdən uzaq olan bir qrupdu, ona görə onları ancaq bu cür istirahət maraqlandırır. Qanuna zidd yerdə və qaydada bunu edirlərsə biz heç cür bunun qarşısını ala bilmərik.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Şəriətə ziddir və bunu edənlər qanunu pozurlar.

 

P.S. Şəriət tətbiq olunduğu ölkədə qüvvədədir, məsələn bizdə yox. Amma bunu edənlər böyük günah edirlər, bunun şəriətə dəxli yoxdur; şəriət hüquqla bağlıdır, inanc və əxlaq isə fərdi məsələdir. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms and Conditions